Ένωση Δημάρχων Αττικής: Υπεύθυνος Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής ο Δήμαρχος Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης

Συστάθηκε σε σώμα η Ένωση Δημάρχων Αττικής στην οποία έχει εκλεγεί Μέλος Δ.Σ. ο Δήμαρχος Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης. Στο πλαίσιο των ρόλων και αρμοδιοτήητων των νέων Μελών που προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες, ο κ.Καλαφατέλης ορίστηκε Υπεύθυνος Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής τηε ΕΔΑ. Επισυνάπτεται σχετικό Δελτίο Τύπου της Ένωσης Δημάρχων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΟ Δ.Σ.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ