Ένωση Γονέων Διονύσου: Όχι στις κάμερες παρακολούθησης μέσα στις τάξεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ

Αγαπητοί Γονείς,

Με μια απαράδεκτη και  αιφνιδιαστική  τροπολογία σε άσχετο νομοσχέδιο,  το Υπουργείο Παιδείας  θεσμοθετεί τη δυνατότητα της απευθείας μετάδοσης διδασκαλίας που πραγματοποιείται δια ζώσης ταυτόχρονα σε μαθητές που συμμετέχουν εξ αποστάσεως.

Τονίζει μάλιστα ότι η  κάμερα θα πρέπει να εστιάζει αποκλειστικά και μόνο στον εκπαιδευτικό.

Αντιμετωπίζεται δηλαδή το σχολικό μάθημα σαν Διάλεξη του Εκπαιδευτικού.

Και οι μαθητές?

Η σχολική τάξη δεν έχει ομοιομορφία.

Eχει τον άριστο μαθητή, τον μέτριο, τον αγχωμένο, τον δυναμικό, τον δειλό μαθητή.

Σε κάθε σχολική τάξη υπάρχουν μαθητές  με μαθησιακές δυσκολίες , αλλά και μαθητές με ΔΕΠΥ  και κάποιοι στο ευρύτερο φάσμα του αυτισμού.

Η εκπαιδευτική διαδικασία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καμία σχέση δεν έχει με τις διαλέξεις και τις ανακοινώσεις στα Πανεπιστήμια και τα Συνέδρια.

Η διδασκαλία είναι μια ζωντανή διαδικασία. Τα παιδιά στην τάξη πρέπει να νιώθουν άνετα και ασφαλή σαν το σπίτι τους .

Το μάθημα με ανοιχτές κάμερες «σπάει» το δεσμό εμπιστοσύνης και εμπιστευτικότητας του καθηγητή με τον ανήλικο μαθητή.

Το μέτρο αυτό είναι άκρως αντιεκπαιδευτικό. Θα αλλάξει εντελώς την ψυχολογία των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

Η τάξη θα μετατραπεί σε reality και θα επιβάλλονται συμπεριφορές γιατί  κάποιος , κάπου παρακολουθεί.

Άλλωστε ποιος μπορεί να γνωρίζει και να εγγυηθεί το ποιος βρίσκεται πίσω από την οθόνη του υπολογιστή που θα παρακολουθεί την αναμετάδοση του μαθήματος; Ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι το περιεχόμενο της διδασκαλίας και της τάξης δε θα αποθηκευτεί, επεξεργαστεί, μεταδοθεί δημόσια από τον οποιοδήποτε;

Αν η κυβέρνηση επιθυμεί την ασφαλή λειτουργία του σχολείου, εκείνο που πρέπει να κάνει είναι:

  • Να φροντίσει άμεσα για την εξασφάλιση των απαραίτητων κτηριακών εγκαταστάσεων ώστε να λειτουργούν ολιγομελή τμήματα.
  • Να προσλάβει το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό.
  • Να προσλάβει το απαραίτητο προσωπικό καθαριότητας, κάθε σχολείο να έχει το δικό του 8ωρο καθαριστή/τρια.
  • Να εξοπλίσει όλα τα σχολεία με τα απαραίτητα είδη εποπτικής διδασκαλίας, με τα απαραίτητα είδη για την ατομική υγιεινή μαθητών εκπαιδευτικών.

Καλούμε κάθε Σύλλογο Γονέων να εκδώσει ανακοινώσεις καταδίκης της ζωντανής βιντεοσκόπησης του μαθήματος και  να στείλει σε όλους τους Γονείς  την ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ  του παιδιού του κατά τη διάρκεια του μαθήματος και να την καταθέσει στους Διευθυντές των σχολείων.

 

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ……………………………………………………………….

 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ

 

Με την παρούσα ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η …………………………………………………. του ………………………………………… κάτοικος ………………………………………….. κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας ………………………………. της ….. τάξης του σχολείου σας

δηλώνω ότι

σας απαγορεύω να προβείτε στην βιντεοσκόπηση και ζωντανή αναμετάδοση οποιουδήποτε προσωπικού δεδομένου του/της κηδευομενομένου/νης ανήλικου μαθητή/τριας μου όπως: βιντεοσκόπηση του προσώπου του/της, αναμετάδοσης της φωνής του/της, αναφορά από οποιονδήποτε εντός της αίθουσας (εκπαιδευτικού ή μαθητή) του επωνύμου του/της και γενικά απαγορεύω την αναμετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας, νύξης, συμβουλής που μπορεί να προκαλέσει συσχέτιση του/της κηδευομενομένου/νης ανήλικου μαθητή/τριας μου και άρα μπορεί να βλάψει δυνητικά την προσωπικότητά του/της.

Ως προς τη διαδικασία ζωντανής αναμετάδοσης σας γνωρίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί:

  1. να αποκλειστεί η καταγραφή του μαθήματος από απομακρυσμένο χρήστη και η αναπαραγωγή του αργότερα για κακόβουλους σκοπούς.
  2. να διασφαλιστεί ότι ο απομακρυσμένος χρήστης θα είναι πράγματι μαθητής ή μαθήτρια που δικαιολογημένα απουσιάζει από το σχολείο ή θα είναι κάποιος άλλος από το οικείο- οικογενειακό ή φιλικό- περιβάλλον του απομακρυσμένου χρήστη.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ