Γιάννης καλαφατέλης για Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια: “Έχουμε αποφασίσει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους”

Ακολουθεί η Ανακοίνωση του Δήμου Διονύσου

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η συμμετοχή του Δήμου Διονύσου στο Πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)»

Ο Δήμος Διονύσου, με μία σημαντική απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου την Τρίτη 7 Ιουλίου, θα συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)», μετά από σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Αιτήσεων συμμετοχής, με αποδέκτες όλους τους Δήμους της χώρας, την οποία εξέδωσε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας Δημήτρης Οικονόμου με καταληκτική ημερομηνία την 10η Ιουλίου.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η γρήγορη ολοκλήρωση των ΤΠΣ για το σύνολο των Δημοτικών Κοινοτήτων της χώρας, έτσι ώστε να θεσμοθετηθούν σχέδια χρήσεων γης για όλη την Επικράτεια.

Τα ΤΠΣ συνιστούν το 1ο επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού, καθώς μέσα από αυτά καθορίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης για κάθε Δ.Κ.

Η χρηματοδότηση του Προγράμματος θα καλυφθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ή/και πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και η αποπληρωμή του θα γίνει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) χωρίς οικονομική επιβάρυνση των Δήμων.

Η υλοποίηση του Προγράμματος θα είναι σταδιακή και θα προωθηθεί κατά «φάσεις ανάθεσης μελετών», καθεμία από τις οποίες θα περιλαμβάνει περίπου 200 μελέτες, έως ότου καλυφθούν όλες οι Δ.Κ. της χώρας. Οι μελέτες της 1ης φάσης των αναθέσεων αναμένεται να προκηρυχθούν εντός του Σεπτεμβρίου 2020 και οι επόμενες φάσεις θα ενεργοποιούνται σε διάστημα 6 μηνών, περίπου, από την προηγούμενη, με στόχο την ολοκλήρωση του σχεδιασμού σε όλη τη Χώρα μέσα σε μια 6ετία.

Στο πλαίσιο της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου προηγήθηκε απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αλλά και ειδική συνεδρίαση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής, όπου όλες οι παρατάξεις είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ενδιαφέρουσες απόψεις για το μείζον ζήτημα των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Χωροταξίας και Υποδομών Γιάννη Φωτάκη, η οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, η προτεραιοποίηση αναφορικά με τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια ανά Δημοτική Κοινότητα είναι η εξής:

– Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς (πολύ υψηλή).
– Δημοτικές Κοινότητες Αγίου Στεφάνου, Άνοιξης, Διονύσου, Σταμάτας, Ροδόπολης (υψηλή)
– Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου (μέση).

Ο Δήμαρχος Διονύσου Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης δήλωσε σχετικά:

«Ο Δήμος μας θα δώσει το “παρών” στην Πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την εκπόνηση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Η διοίκησή μας δεν θα μείνει αμέτοχη στην προσπάθεια της Πολιτείας για θεσμοθέτηση των ΤΠΣ και στη συνέχεια των χρήσεων γης. Έχουμε αποφασίσει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, δρομολογώντας με υπευθυνότητα και διάλογο την επίλυση των χωροταξικών – πολεοδομικών ζητημάτων και εκκρεμοτήτων προς όφελος του συνόλου των δημοτών. Είμαστε αποφασισμένοι να εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία και παράλληλα να ασκήσουμε κάθε δυνατή πίεση προς την Πολιτεία, με σκοπό την άρση των εκκρεμοτήτων του παρελθόντος και της σημερινής ομηρίας για χιλιάδες ιδιοκτήτες».

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ