Η κατοχύρωση της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Διονύσου προς όφελος όλων των δημοτών, εντάσσεται στις άμεσες προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δημοτική Αρχή προχωράει σε ουσιαστικές κινήσεις με τις οποίες επιδιώκει την κατοχύρωση της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Διονύσου, για την εξασφάλιση και αξιοποίηση κοινόχρηστων και κοινωφελών  χώρων και εκτάσεων προς όφελος όλων των δημοτών του.

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου την Τρίτη 30/3, εγκρίθηκε η εισήγηση του Αντιδημάρχου Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού & Υποδομών Γιάννη Φωτάκη, για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη – δικηγόρο του έργου της παροχής νομικής συνδρομής για την κατοχύρωση  της ∆ηµοτικής Περιουσίας στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου, ενώ θα ακολουθήσουν σχετικές αποφάσεις και για το σύνολο των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Η σημερινή Διοίκηση του Δήμου Διονύσου εντάσσει έτσι στις άμεσες προτεραιότητές της το ζήτημα της διασφάλισης της Δημοτικής Περιουσίας, μέσα από μία σειρά νομικών και άλλων ενεργειών που θα ακολουθήσουν, προκειμένου να αποδοθούν μελλοντικά στο Δήμο και τους πολίτες του εκτάσεις εκατοντάδων στρεμμάτων,  οι οποίες σήμερα κινδυνεύουν να καταλήξουν σε κατόχους μεγάλης ιδιοκτησίας, οι οποίοι τις διεκδικούν.

Υπογραμμίζεται ότι έως σήμερα, αναφορικά με τα ζητήματα της Δημοτικής Περιουσίας, πέρα από τη γνώση των ακινήτων που είχαν προκύψει από το στάδιο ανάρτησης της κτηματογράφησης, δεν υπήρχε καμία γνώση για την τύχη των ακινήτων όπως οριστικοποιήθηκαν με τις κτηματολογικές εγγραφές, ύστερα από τις υποβληθείσες ενστάσεις.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορεί ο Δήμος να λάβει καμία απόφαση για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων, στις περιπτώσεις μη απόδοσης.

Η Αντιδηµαρχία Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού & Υποδομών μετά από συντονισµένες προσπάθειες απέκτησε πρόσβαση στα αρχεία της «Ελληνικό Κτηµατολόγιο», και κατ’επέκταση στα οριστικά στοιχεία των αρχικών εγγραφών, με αποτέλεσμα να μπορεί πλέον ο Δήμος να έχει ικανοποιητική εικόνα για το ποια ακίνητα του έχουν αποδοθεί και ποια όχι.

Επίσης, με υπερπροσπάθεια της Υπηρεσίας και των αρμόδιων συνεργατών, πραγματοποιήθηκε συστηματική έρευνα από την οποία προέκυψε ότι αναφορικά με τα µη αποδοθέντα ακίνητα στο Δήμο, υπάρχουν ακίνητα που αποδόθηκαν µε εσφαλµένο τρόπο και ορισμένα άλλα που κακώς δεν έχουν αποδοθεί. Συνεπώς απαιτούνται συγκεκριµένες ενέργειες για την κατά περίπτωση νοµική αντιµετώπιση των υποθέσεων.

Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να εργάζεται προς την κατεύθυνση διασφάλισης της Δημοτικής Περιουσίας, η οποία ανήκει σε όλους τους συμπολίτες μας και βέβαια στις επόμενες γενιές του Δήμου Διονύσου.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ