Υποβλήθηκε Αίτημα του Δήμου Διονύσου προς το Υπουργείο Παιδείας για την έκδοση απόφασης αναφορικά με την καθ’ υπέρβαση εισαγωγή υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση λόγω “Μήδειας”

Υποβλήθηκε σήμερα Πέμπτη 22 Ιουλίου από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Νέων Τεχνολογιών και Καινοτομίας Σπύρο Αρνή το αίτημα για έκδοση Απόφασης Υπουργού Παιδείας που να προβλέπει την καθ΄υπέρβαση εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, των αποφοίτων των ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Δήμου Διονύσου, καθώς και των αποφοίτων που κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Διονύσου και υπέβαλαν αίτηση – δήλωση συμμετοχής σε Λύκειο άλλης περιοχής ή σε άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Η καθ’υπέρβαση εισαγωγή ζητείται εξαιτίας του φαινομένου “ΜΗΔΕΙΑ” που έπληξε τον Δήμο μας κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2020-2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13Β του Ν.4186/2013” στο κεντρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και ΘρησκευμάτωνΤο αίτημα υποβλήθηκε προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με κοινοποίηση στην Υφυπουργό και τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, λαμβάνοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου 89428/22-07-2021.

Το πλαίσιο και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων που θα ακολουθήσουν οι υποψήφιοι θα το ορίσει το Υπουργείο εφόσον εκδοθεί σχετική υπουργική απόφαση. Η υπ’ αριθμ. 74/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου στη συνεδρίαση της Τρίτης 20 Ιουλίου, συμπληρώνει την υπ΄αριθμ. 36/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Υποβολή αιτήματος για έκδοση Απόφασης Υπουργού Παιδείας που να προβλέπει την καθ΄ υπέρβαση εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 των αποφοίτων των ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Δήμου Διονύσου εξαιτίας του φαινομένου “ΜΗΔΕΙΑ” που έπληξε τον Δήμο κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2020-2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13Β του Ν.4186/2013”, την οποία είχε εισηγηθεί ο πρώην Αντιδήμαρχος Παιδείας Νίκος Καρυστινός.

Και τα 2 αιτήματα θα απαντηθούν στο σύνολό τους καθώς κατατέθηκαν πριν τις 30 Ιουλίου, ημερομηνία καταλυτική ώστε να εξεταστούν και να απαντηθούν στο ίδιο χρονικό διάστημα, πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Στην επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας έχει επισυναφθεί και η απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που εκδόθηκε την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 και παρατείνει την κήρυξη σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας το Δήμο Διονύσου έως και τις 17 Αυγούστου 2021 προκειμένου να γίνει επικαιροποίηση των στοιχείων που έλαβε το Υπουργείο από το πρώτο αίτημα στις 4 Ιουνίου 2021 και φυσικά να γίνει ακόμα πιο αντιληπτό το μέγεθος της καταστροφής που υπέστη ο Δήμος Διονύσου.

Ο Αντιδήμαρχος ευχαριστεί τους Δημοτικούς Συμβούλους όλων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου για την ομόφωνη απόφαση προς όφελος όλης της μαθητικής κοινότητας του Δήμου Διονύσου. Περιμένουμε με αισιοδοξία την θετική ανταπόκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο δίκαιο και νόμιμο αίτημά μας.

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως δημοσιεύτηκε στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.

74-21 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 36-21 ΑΔΣ με ΑΔΑ

 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ