Προσθήκη single Banner

ADD Στατικά Banner (μίας φωτογραφίας) στην Αρχική σελίδα

ADD στις Εσωτερικές Σελίδες - Banner (970 X 250)

ADD στην 1η Σελίδα - Δεξιά στήλη - Banner single image διαφήμιση (300 X 250)

ADD στις Εσωτερικές Σελίδες - Δεξιά στήλη Banner single image διαφήμιση (300 X 250)

Banner για Smartphone Home Page (300 X 250)

Προσθήκη Carousel Banner

ADD Adv Slider Carousel Banners 970Χ

ADD Adv Slider Carousel Banners 300 X 250 ΣΤΗ ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΛΗ