Η Κατερίνα Αναστασιάδου-Ιακωβίδου με το ΕΥΠΟΛΙΣ

Παρουσιάζουμε την υποψήφια Δημοτικό Σύμβουλο στην Δ.Κ Σταμάτας, Αναστασιάδου Ιακωβίδου Αικατερίνη.

Η Κατερίνα Αναστασιάδου Ιακωβίδου κατάγεται απο τη Κύπρο (Αμμόχωστος), κατοικεί στη Σταμάτα από το 1993, παντρεμένη με τον Πολύβιο Αναστασιάδη, Ραδιολόγο Ακτινολόγο, και είναι μητέρα 3 παιδιών.

Είναι πτυχιούχος Χημικός, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και εργάστηκε στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για 26 χρόνια με αντικείμενο την περιβαλλοντική αδειοδότηση και τον έλεγχο βιομηχανικών δραστηριοτήτων, καθώς και εθνική εκπρόσωπος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για περιβαλλοντικά θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Επιτροπές (όπως: Επιτροπές στα πλαίσια της Οδηγίας Integrated Pollution Prevention Control -IPPC- 96/61/ΕΚ, «Διεθνές Πρωτόκολλο Pollutant Release and Transfer Registers -PRTR-»). Αποσπάστηκε για 8 χρόνια στο «Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)», ως Επιθεωρητής Ελεγκτής Δημόσιας Διοίκησης, με αντικείμενο τη διενέργεια επιθεωρήσεων-ελέγχων στο Δημόσιο Τομέα, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της διοίκησης, την επισήμανση φαινομένων διαφθοράς, κακοδιοίκησης, αδιαφανών διαδικασιών, αναποτελεσματικότητας, χαμηλής παραγωγικότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ορισμένη, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Δήμου Διονύσου, ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για 4 χρόνια (Ιούνιο 2015 έως Νοέμβριο 2018) και παράλληλα για περίπου 2 χρόνια, ορισμένη ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με ενεργή συμμετοχή και στα δυο Διοικητικά Συμβούλια, με την εκλογή ως Γραμματέας των Διοικητικών Συμβουλίων.

ΕΥΠΟΛΙΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ