Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ, ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ: 4 Προτάσεις για τη διαφάνεια

Άμεση Δημοκρατία με τη βοήθεια της τεχνολογίας, δημιουργία “Τοπικής Διαύγειας”, δημιουργία Κανονιστικού Πλαισίου προμηθειών και έργων, Δημιουργία μητρώου προμηθευτών και εργολάβων & αποκέντρωση αρμοδιοτήτων στα τοπικά συμβούλια.

ΕΞΗΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΖΗΤΑΜΕ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΥΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΔΟΜΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Μελετώντας τον Κλεισθένη 1, όπου η βασικότερη μεταρρύθμιση είναι η καθιέρωση της απλής αναλογικής στο σύστημα εκλογής των νέων δημοτικών αρχών, δημιουργεί μια σειρά απότοκων μεταρρυθμίσεων απαραίτητων για την διοίκηση των Δήμων και των Κοινοτήτων.

Αν θέλουμε να προχωρήσουμε ως κοινωνία και ως τόπος, έχουμε υποχρέωση να μάθουμε να συνεργαζόμαστε, να συνθέτουμε, να συναποφασίζουμε και να συνδημιουργούμε.

Η διοίκηση του τόπου πλέον δεν θα μπορεί να περάσει μεσα από τις παλιές γνωστές πλειοψηφίες του πρώτου συνδυασμού.

Συνεπώς η χρηστή και έντιμη διοίκηση του δήμου πρέπει να αποτελεί στόχο για όλους τους συνδυασμούς, οι οποίοι μετέχουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαιου, οι οποίες δεν θα αναδείξουν πια νικητές και ηττημένους, αλλά μια ομάδα ανθρώπων που υποχρεούνται να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να δουλέψουν για την καθημερινότητα των πολιτών.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι: Το δημοτικό συμβούλιο που θα προκύψει είναι έτοιμο να λειτουργήσει υπο τις νέες συνθήκες που επιφέρει ο Κλεισθένης 1 ;

Σε τι βαθμό, και με Τι τρόπο ;

Ας είμαστε ρεαλιστές. Στο δημοτικό συμβούλιο που θα προκύψει θα βρίσκονται σύμβουλοι από συνδυασμούς που έχουν εμπειρίες από αυτοδιοικητικά μοντέλα ενισχυμένης αναλογικής, με αρχηγικές λογικές, όπου ο πρώτος συνδυασμός όριζε την πλειοψηφία, και περνούσε τις αποφάσεις με αυτοματισμούς, χωρίς να απαιτούνται συναινέσεις.

Με τον Κλεισθένη 1 τα πράγματα αλλάζουν. Χωρίς να υπάρχουν εμπειρίες συλλογικού-ομαδικού διοικητικού αποτελέσματος από τους προυπάρχοντες συνδυασμούς, είναι ορατός ο κίνδυνος ότι οι συνδέσεις που αναγκαστικά πλέον θα επιδιωχτούν για την επίτευξη της πλειοψηφίας, να στηθούν σε βάσεις συναλλαγής και λογικές ατομικού συμφέροντος.

Οι προτάσεις του συνδυασμού μας «Η Πόλη μας, Το Σπίτι μας» διασφαλίζουν την ορθή, διαφανή, δημοκρατική και αποτελεσματική διοίκηση του Δήμου στα πλαίσια του Κλεισθένη 1, ακόμα και αν το Δημοτικό Συμβούλιο δεν επιδείξει την απαιτούμενη ωριμότητα για ηθικές πλειοψηφίες. Οι προτάσεις μας θέτουν τις βάσεις και τις προυποθέσεις διαλόγου τόσο ανάμεσα στους συνδυασμούς, όσο και απευθείας με την κοινωνία, και συνοψίζονται:

1) Ενεργοποίηση της Άμεσης Δημοκρατίας με τη βοήθεια της τεχνολογίας.
Ενίσχυση και διευκόλυνση της συμμετοχής των πολιτών στo Δημοτικό Συμβούλιο με δυνατότητα διενέργειας δημοτικών δημοψηφισμάτων για σημαντικά ζητήματα μέσω internet και ζωντανή σύνδεση (live streaming).

Η θέση των πολιτών σε σημαντικά ζητήματα θα πρέπει να δεσμεύει το ΔΣ.

Η Πολη μας Το Σπίτι μας θα εντάξει και θα ενισχύσει τη φωνή των δημοτών στο Δήμο.

2) Δημιουργία «Τοπικής Διαύγειας» όπου ο Δήμαρχος θα ανεβάζει όλες του τις αποφάσεις οικονομικές και μη, λογοδοτώντας στους πολίτες.

3) Θεσμοθέτηση Κανονιστικού πλαισίου προμηθειών και έργων για τον ορθό σχεδιασμό και την αντιμετώπιση των απευθείας αναθέσεων και των πρόχειρων διαγωνισμών, που εκτός των άλλων θα προβλέπει:

α) Σύσταση Διαπαραταξιακής Επιτροπής Ελέγχου και Διαφάνειας των απευθείας αναθέσεων και των πρόχειρων διαγωνισμών.

β) Δημιουργία μητρώου προμηθευτών και εργολάβων (πληροφοριακού συστήματος διαχείρησης) με πληροφορίες και ιστορικότητα αναφορικά με τα έργα, τις προμήθειες, τις προσφορές και την αξιολογήση.

γ) Ανάρτηση στην «τοπική διαύγεια» των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου που παράγουν ανάγκες απευθείας αναθέσεων και πρόχειρων διαγωνισμών, με χρήση αυτόματων και αδιάβλητων ηλεκτρονικών εργαλείων αναζήτησης προσφορότερων εναλλακτικών επιλογών.

δ) Δημιουργία διαπαραταξιακής επιτροπής ελέγχου και παραλαβής των πεπραγμένων όλων των συμβάσεων με το δήμο αποτελούμενης και από εκλεγμένους αιρετούς (φυσικό, οικονομικό αντικείμενο), εξυπηρετώντας έτσι τη διαφάνεια στο δήμο.

4) Τολμώντας να αποδεχτούμε με θάρρος και εντιμότητα τις ώριμες, και ευεργετικές για την πόλη, προτάσεις που φέρει ο Κλεισθένης 1, προτείνουμε ουσιαστική αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων, εργαλείων και υπηρεσιών που αφορούν πρακτικά και καθημερινά ζητήματα, στα τοπικά συμβούλια.

Για την παράταξη «Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ»
Η οργανωτική επιτροπή.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ