Ο Θανάσης Ροΐδης με το ΕΥΠΟΛΙΣ

Παρουσιάζουμε τον υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο στην Δ.Κ Δροσιάς Ροϊδη Αθανάσιο.

Ο Θανάσης Ροίδης είναι απόφοιτος της Φαρμακευτικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του ΕΛΚΕΠΑ.

Εργάστηκε ως Φαρμακοποιός και επιθεωρητής του φαρμακείου του ΟΓΑ. Διατέλεσε μέλος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, είχε ενεργή συμμετοχή στη βελτίωση του συστήματος υγείας στη πόλη της Καρδίτσας ενώ διατέλεσε και αναπληρωτής πρόεδρος στο εκεί Γενικό Νοσοκομείο.

Συμμετέχει ενεργά στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα και χαρακτηρίζεται απο το έντονο ενδιαφέρον για τα θέματα της παιδείας, νεότητας και αθλητισμού.

ΕΥΠΟΛΙΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ