Τι απάντησε ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ στα 24 ερωτήματα του edionysos.gr

Απόσπασμα από το Μεγάλο Προεκλογικό DEBATE των υποψήφιων Δημάρχων Διονύσου, που πραγματοποίησε πρόσφατα η ιστοσελίδα μας.

Α. Οργάνωση Δήμου – Διαφάνεια – Αποκέντρωση

1) Πως κρίνετε τη σημερινή οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου ; Ποιες βασικές αλλαγές θα επιδιώξετε, εφόσον εκλεγείτε, προκειμένου να βελτιώσετε το υφιστάμενο μοντέλο διοίκησης προς όφελος των πολιτών ;

Οι πολίτες αντιμετωπίζουν μια απαράδεκτη, τριτοκοσμική καθημερινότητα. Οι δρόμοι πλημμυρίζουν με την πρώτη σταγόνα της βροχής και αποκλείονται με την πρώτη χιονονιφάδα. Το οδόστρωμα, ακόμα και στις κεντρικές αρτηρίες, είναι γεμάτο λακκούβες, που σκεπάζονται πρόχειρα και σε μια βδομάδα χάσκουν πάλι μεγαλύτερες. Τα πεζοδρόμια ανύπαρκτα ή κατεστραμμένα. Σκουπίδια, μπάζα, κλαδιά παντού. Απαρχαιωμένος και επικίνδυνος εξοπλισμός στην καθαριότητα. Ανύπαρκτος σχεδιασμός. Μηδενική προνοητικότητα και όταν τα πράγματα χειροτερεύουν, επιλέγεται η εύκολη λύση των απευθείας αναθέσεων.

Η πρότασή μας είναι σαφής και ξεκάθαρη: Αποκέντρωση, δηλαδή ενίσχυση του ρόλου του Προέδρου Δ.Ε. και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, πόρων, προσωπικού και μέσων στα Τοπικά Συμβούλια, ώστε να ασκείται αποτελεσματικά σε τοπικό επίπεδο η Δημοτική Πολιτική.

Η αποκέντρωση σήμερα δεν είναι απλώς μια προοδευτική ιδέα με έντονο κοινωνικό και συμμετοχικό χαρακτήρα. Είναι μια σύγχρονη και καθολικά αποδεκτή αναγκαιότητα, ειδικά στην περίπτωση των Δημοτικών Λειτουργιών. Ο Δήμος που λειτουργεί αποκεντρωμένα διαθέτει Κεντρικά Επιτελικά Όργανα, Δημοτικά Όργανα και, παράλληλα, Τοπικά Όργανα για την αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων εκεί που αυτά εντοπίζονται. Η δημιουργία πολλών τοπικών κέντρων, στη θέση μιας δυσκίνητης και συγκεντρωτικής διοικητικής δομής, βελτιώνει την αποτελεσματικότητα, ευνοεί τις συνθήκες για ουσιαστικό δημοκρατικό διάλογο και κοινωνικές συναινέσεις, προωθεί τη διαφάνεια και διευκολύνει τον κοινωνικό έλεγχο και τη λογοδοσία. Σε συνδυασμό, δε, με ένα συνεκτικό και ισόρροπο σχέδιο εξασφαλίζει την ολοκληρωμένη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου.

Ο Δήμος Διονύσου, που αποτελείται από επτά ανθρωπογεωγραφικές ενότητες-πρώην Δήμους ή Κοινότητες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και φυσιογνωμία, προσφέρεται για την ανάπτυξη φιλικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Πώς θα υλοποιηθεί η αποκέντρωση:

• Ο Δήμαρχος μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητες τοπικού χαρακτήρα στους Προέδρους ή τα Τοπικά Συμβούλια.
• Το Δημοτικό Συμβούλιο παραμένει το γενικό αποφασιστικό όργανο για τις δημοτικές υποθέσεις με τριπλό ρόλο, Κανονιστικό, Προγραμματικό και Ελεγκτικό.
• αποκεντρώνει αρμοδιότητες Κεντρικού Δημοτικού χαρακτήρα στις Δημοτικές Επιτροπές, καθώς και στον Οργανισμό “ΘΕΣΠΙΣ’’, που θα επανιδρυθεί.
• αναδιοργανώνεται και ο Κανονισμός Λειτουργίας του αναθεωρείται.
• Ο Πρόεδρος και το Τοπικό Συμβούλιο, για την άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους, υποστηρίζονται από Διοικητικό και Τεχνικό προσωπικό που θα αποκεντρωθεί στη Δημοτική Ενότητα με πρόβλεψη στον νέο Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Μέχρι την αναθεώρηση του Ο.Ε.Υ., προσωπικό θα διατίθεται -κατά περίπτωση- από τις αντίστοιχες Δημοτικές Υπηρεσίες. Για τη λειτουργία του γραφείου της Δημοτικής Ενότητας θα χορηγείται από τις Κεντρικές Δημοτικές Προμήθειες ο κατάλληλος υλικοτεχνικός εξοπλισμός. Από τη φύση των αρμοδιοτήτων που θα μεταβιβαστούν, προκύπτει η πρώτη προσέγγιση της βασικής διάρθρωσης των Τοπικών Διοικητικών Δομών, η οποία προτείνεται να είναι η ακόλουθη:

• Γραφείο ΚΕΠ (όπου αυτό υφίσταται).
• Γραφείο Καθαριότητας.
• Γραφείο Τοπικής Τεχνικής Υπηρεσίας (μεταβατικά προτείνεται ορισμός στελεχών της Κεντρικής Τεχνικής Υπηρεσίας με “γεωγραφικές» αρμοδιότητες κατά Δημοτική Ενότητα)
• Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης Πολιτών (όπου δεν υφίσταται ΚΕΠ).
• Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων.
• Γραφείο Δημοτικής Αστυνομίας.

2) Παρά τις όποιες ατελέσφορες προσπάθειες του πρόσφατου παρελθόντος, ο Δήμος Διονύσου (κι αυτό κατά την άποψή μας αφορά όλες τις διοικήσεις έως και σήμερα) δεν έχει εκπονήσει, και πολύ περισσότερο δεν έχει εφαρμόσει, ένα ρεαλιστικό σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού με ιεραρχημένες προτεραιότητες και στοχεύσεις. Ποια είναι η δική σας άποψη: Είναι απαραίτητος ο στρατηγικός σχεδιασμός σε ένα Δήμο ή μήπως τελικά δεν αποτελεί πανάκεια, καθώς στην πράξη πολλά δεδομένα διαρκώς αλλάζουν, οπότε η τήρηση και εφαρμογή του καθίσταται εκ των πραγμάτων προβληματική ;

Κατά το μέρος που αφορά στην θητεία μου ως πρώτου δημάρχου του Καλλικρατικού Δήμου Διονύσου, θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Θυμίζω, λοιπόν, ότι το 2010 παραλάβαμε ένα Δήμο στα «χαρτιά» και έπρεπε να τον συγκροτήσουμε και να τον καταστήσουμε λειτουργικό και αποτελεσματικό ενοποιώντας επτά πρώην Δήμους ή Κοινότητες. Και αυτή η διαδικασία ούτε απλή ήταν ούτε εύκολη, επειδή κυριαρχούσαν διαφορετικές νοοτροπίες, συμπεριφορές και συνήθειες, οι οποίες έπρεπε –με υπερβάσεις- να συντεθούν. Εν πάση περιπτώσει, χωρίς να ισχυρίζομαι ότι πετύχαμε το βέλτιστο, μέσα σε μια τριετία παραδώσαμε ενιαίο, οργανωμένο και λειτουργικό το Δήμο Διονύσου αλλά και τα αντίστοιχα ΝΠΔΔ. Επίσης, φροντίσαμε να εκπονηθούν μελέτες ώστε να δρομολογηθούν οι λύσεις σε σειρά χρονιζόντων προβλημάτων, στο πλαίσιο ενός σχεδιασμού που ξεπερνούσε τη θητεία μας.
Η απάντηση στο ερώτημά σας είναι ο Δημοκρατικός Προγραμματικός και ο Συστηματικός Σχεδιασμός. Πώς υλοποιούνται:
Πρόκειται για διαδικασία θεσμοθετημένου διαλόγου, ο οποίος διεξάγεται σε θεσμικά όργανα (Δημοτικό Συμβούλιο και Τοπικά Συμβούλια) και μέσω του οποίου ενοποιούνται η δημοτική και τοπικές δράσεις, αναδεικνύονται οι προτεραιότητες, ενισχύεται η διαφάνεια και λαμβάνονται αποφάσεις που υπηρετούν το συνεκτικό και ισόρροπο σχέδιο ολοκληρωμένης οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. Αντικείμενο του διαλόγου αποτελούν:

• Η σύνταξη και εξειδίκευση του μακράς πνοής Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου.
• Η εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Σχεδίου σε 4ετή βάση, ώστε να αποτελεί το 4ετές Δημοτικό Πρόγραμμα.
• Η ετήσια εξειδίκευση του Δημοτικού Προγράμματος για:
• το Τεχνικό Πρόγραμμα
• τον Προϋπολογισμό
• την Πολιτική στους Τομείς αρμοδιότητας του ΝΠΔΔ “ΘΕΣΠΙΣ” και
• την Πολιτική Ανταποδοτικών Τελών και Τοπικών Φόρων.

Η προτεινόμενη διαδικασία αφενός επιτρέπει ευελιξία στο σχεδιασμό και διορθωτικές κινήσεις στην πορεία και αφετέρου εξυπηρετεί την αποκεντρωτική πολιτική που θα εφαρμόσουμε.

3) Ο Δήμος Διονύσου διαθέτει μία ανώνυμη εταιρία την «ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.» η οποία είναι απενεργοποιημένη εδώ και χρόνια. Ποια είναι η θέση σας αναφορικά με το μέλλον της εν λόγω εταιρίας ;

Η «ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.» παραμένει ανενεργή επί μια πενταετία και η απερχόμενη δημοτική δεν έχει δώσει καμία απάντηση γι΄ αυτή την επιλογή της. Θεωρούμε ότι μπορεί μπορούσε να αποτελέσει τον αναπτυξιακό βραχίονα του Δήμου αλλά θα είμαστε σε θέση να δώσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις όταν, με την εμπιστοσύνη και την στήριξη των δημοτών, αναλάβουμε τη διοίκηση και αποκτήσουμε πρόσβαση στα απαραίτητα στοιχεία για να αξιολογήσουμε την θέση στην οποία βρίσκεται σήμερα η εταιρεία.

4) Έχουν διατυπωθεί από δημοτικές παρατάξεις του Δήμου Διονύσου ενδιαφέρουσες προτάσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας στο Δήμο Διονύσου. Όταν σήμερα η Ελλάδα είναι, δυστυχώς, η δεύτερη χώρα με την υψηλότερη διαφθορά στην Ευρώπη, πιστεύετε ότι η συγκεκριμένη μάστιγα μπορεί να καταπολεμηθεί με τέτοιου τύπου μέτρα, χωρίς ενίσχυση του συνολικού θεσμικού πλαισίου από την Πολιτεία ;

Θα συμφωνήσω απόλυτα. Η απερχόμενη δημοτική αρχή φρόντισε να επιβεβαιώσει, δυστυχώς για το Δήμο, τα πορίσματα των ερευνών για διαφθορά, κακοδιαχείριση, κατασπατάληση δημοτικού χρήματος και ζημία του δημόσιου συμφέροντος.

Η Δύναμη Ευθύνης έχει μια πραγματικά ριζοσπαστική πρόταση που απαντά άμεσα στο ερώτημά σας και είναι αρκετή από μόνη της να εξασφαλίσει διαφάνεια, καταστολή της αυθαιρεσίας και της ασυδοσίας.

Πώς λειτουργεί:
Στο πλαίσιο των αρχών της χρηστής διαχείρισης, της νομιμότητας και της διαφάνειας, τηρούμενης της αρχής της δημοσιότητας, θεσμοθετείται ο ανωτέρω Κανονισμός προς διασφάλιση της δίκαιης, νόμιμης και χρηστής κατανομής των οικονομικών πόρων και κονδυλίων του Δήμου.

Ειδικότερα, και μέχρι πλήρους ενεργοποίησης και αποκλειστικής εφαρμογής από τον Δήμο Διονύσου του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) και του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ):

• Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστήνεται Εποπτική Επιτροπή Διαφάνειας (ΕΕΔ) των απευθείας αναθέσεων και των προχείρων διαγωνισμών με τη συμμετοχή ενός δημοτικού συμβούλου από κάθε παράταξη εκπροσωπούμενη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η θητεία της ΕΕΔ είναι διετής. Τα μέλη της ΕΕΔ έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε στοιχείο σχετικό με τις απευθείας αναθέσεις και τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών για τις ανάγκες του Δήμου. Η ΕΕΔ συντάσσει ανά εξάμηνο έκθεση πεπραγμένων και την υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
• Ορίζεται σταθερή και συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, σε εβδομαδιαία βάση, για τις απευθείας αναθέσεις και τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών για τις ανάγκες του Δήμου, παρουσία της ΕΕΔ και σε ανοιχτή προς τους πολίτες συνεδρίαση.
• Δημιουργείται κατάλογος των εργολάβων και προμηθευτών που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή, μετά από δημόσια πρόσκληση και δήλωση των ενδιαφερομένων. Ο κατάλογος είναι δυναμικός και αναθεωρείται/επικαιροποιείται συνεχώς.
• Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου, που παράγουν υποχρέωση σύναψης απευθείας ανάθεσης ή διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για τις ανάγκες του Δήμου, δημοσιοποιούνται την επομένη εργάσιμη ημέρα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και συνοδεύονται υποχρεωτικά από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, όπου αναγράφονται το αντικείμενο της σύμβασης, οι όροι συμμετοχής, η τεχνική περιγραφή έργου, εργασιών ή προμήθειας και το προ-υπολογιζόμενο κόστος. Η προθεσμία υποβολής προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 7 εργασίμων ημερών.
• Με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου τηρείται αρχείο στο οποίο περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με τους εργολάβους και προμηθευτές, τα αντίστοιχα έργα και τις προμήθειες που τους ανατέθηκαν, καθώς και αξιολογικές κρίσεις που αφορούν στην τήρηση των όρων της σύμβασης από πλευράς ποσοτικής, ποιοτικής και εγγυητικής.
• Με βάση τα αξιολογικές κρίσεις είναι δυνατή η επιβολή ποινής αποκλεισμού εργολάβων και προμηθευτών από διαδικασίες απευθείας αναθέσεων και προχείρων διαγωνισμών, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (εξάμηνο, έτος).
• Ο Κανονισμός εφαρμόζεται και στα εποπτευόμενα από τον Δήμο Ν.Π.Δ.Δ.
Από την άλλη πλευρά, ο νομοθέτης επιβάλλει τη σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ), στο πλαίσιο του Ν. 4270/2014. Υπάρχει, μάλιστα, και πρόσφατη, από τον Αύγουστο του 2018, εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών αλλά η απερχόμενη δημοτική αρχή έχει ολιγωρήσει. Η ΜΕΕ εξετάζει και αξιολογεί τις διαδικασίες, εντοπίζει τους κινδύνους και διατυπώνει “αντικειμενική” κρίση για την κατάσταση που βρίσκονται αυτές, προτείνοντας στη Διοίκηση λύσεις και υποδεικνύοντας μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους. Για την εξασφάλιση “αντικειμενικής” κρίσης, η ΜΕΕ αποτελεί ανεξάρτητη “Διοικητική Οντότητα” υπαγόμενη απευθείας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το έργο της ΜΕΕ περιλαμβάνει
• Εκτίμηση ελεγκτικών αναγκών
• Προγραμματισμό των επί μέρους δράσεων σε ετήσια βάση
• Έλεγχο των διαδικασιών
• Ειδικούς διερευνητικούς ελέγχους
• Ελέγχους συμμόρφωσης
• Παρακολούθηση της υλοποίησης ενεργειών που συμφωνήθηκαν και
• Σύνταξη περιοδικών εκθέσεων και ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου
Εμείς, η Δύναμη Ευθύνης, κάνουμε ένα ακόμη βήμα. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προς υποστήριξη και ενίσχυση του έργου της ΜΕΕ, συγκροτείται Διερευνητική Επιτροπή Διαφάνειας (ΔΕΔ) για την δικαιοταξία και την νομιμότητα, με καθήκοντα έρευνας επί θεμάτων οικονομικής διαχείρισης, ελέγχου και σύνταξης σχετικής έκθεσης, για τον Δήμο και τα Δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ.
• Η πενταμελής ΔΕΔ αποτελείται από Νομικούς, Οικονομολόγους και Μηχανικούς (αιρετούς ή μη) με συμβουλευτική και γνωμοδοτική αρμοδιότητα. Η θητεία των μελών είναι διετής.
• Αρμοδιότητα της ΔΕΔ είναι ο έλεγχος αποφάσεων και πράξεων της Δημοτικής Διοίκησης (των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. συμπεριλαμβανομένων) του Καλλικρατικού Δήμου Διονύσου. Τα προς διερεύνηση θέματα ανατίθενται στην ΔΕΔ από την ΜΕΕ ή με απευθείας απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
• Σε περίπτωση που κατά την έρευνα προκύψουν αποχρώσες ενδείξεις διαπράξεως αδίκων και καταλογιστικών πράξεων σε αιρετούς, προέδρους και μέλη Ν.Π.Δ.Δ. ή και διοικητικούς υπαλλήλους, η ΔΕΔ συντάσσει αμελλητί σχετική έκθεση και η ΜΕΕ φροντίζει για όλες τις δέουσες νομικές ενέργειες.
• Η έκθεση πεπραγμένων της ΔΕΔ παρουσιάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο των περιοδικών εκθέσεων της ΜΕΕ.
Εκτιμώ ότι το πλέγμα των προτάσεών μας είναι επαρκές για την θωράκιση του Δήμου έναντι της διαφθοράς.

5) Σε πρόσφατη ηλεκτρονική έρευνα του edionysos.gr -μέσω ειδικής εφαρμογής της ιστοσελίδας μας- καταδείχθηκε ότι το 76,15 % όσων ψήφισαν επιθυμούν την παραχώρηση επιπλέον αρμοδιοτήτων στις Δημοτικές Ενότητες. Θα ήθελα να ρωτήσω: α) Υπάρχουν κάποιες αρμοδιότητες που μπορούν εύκολα και χωρίς γραφειοκρατία να μεταβιβαστούν στις Δ.Ε. και ποιες είναι αυτές ; β) Πιστεύετε ότι το πολιτικό προσωπικό των Δημοτικών Ενοτήτων (τοπικοί Πρόεδροι και τοπικοί σύμβουλοι) είναι κατάλληλο και πάνω απ’όλα καταρτισμένο προκειμένου να αναλάβει την διεκπεραίωση νέων αρμοδιοτήτων ;

Όπως απάντησα και σε προηγούμενο ερώτημά σας, η αποκέντρωση είναι ισχυρό ζητούμενο. Να αναφέρω εξειδικεύοντας ότι:

• Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, για τα τοπικά ζητήματα, έχει ρόλο αντίστοιχο του Δημάρχου και ασκεί τις αρμοδιότητες του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, καθώς και αυτές που του μεταβιβάζει ο Δήμαρχος.
• Το Τοπικό Συμβούλιο ασκεί:
• Τις προβλεπόμενες από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο αποφασιστικές αρμοδιότητες.
• Μια σειρά γνωμοδοτικών αρμοδιοτήτων του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, που μετατρέπονται σε αποφασιστικές.
• Μια σειρά γνωμοδοτικών αρμοδιοτήτων του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, που μετατρέπονται από απλές γνωμοδοτικές σε αρμοδιότητες με σύμφωνη γνώμη.
• Νέες αρμοδιότητες που έχουν τοπικό χαρακτήρα και μέχρι σήμερα ασκούνταν κεντρικά ή δημιουργούνται από τούδε και στο εξής.
Ας πάρουμε για παράδειγμα τα τοπικής κλίμακας Τεχνικά Έργα.
• Οι διαγωνιστικές διαδικασίες, όσων εξ’ αυτών εκτελούνται μέσω εργολαβιών, θα γίνονται από την Οικονομική Επιτροπή.
• Η μελέτη και η επίβλεψη τους θα γίνεται από την Τοπική Τεχνική Υπηρεσία.
• Οι αρμοδιότητες Διευθύνουσας Υπηρεσίας θα ασκούνται από τη Δημοτική Τεχνική Υπηρεσία.
• Για τις μικρο-κατασκευές και μικρο-συντηρήσεις συγκροτείται τοπικό συνεργείο, με κατάλληλη σύνθεση και εξοπλισμό, υποστηριζόμενο από τον Δήμο και τις γενικές του προμήθειες.
Όσον αφορά στο ερώτημα σας για την καταλληλότητα και την κατάρτιση του πολιτικού προσωπικού στα τοπικά Συμβούλια, θα σας απαντήσω με τρεις επισημάνσεις
• Το πολιτικό προσωπικό στα Τοπικά Συμβούλια είναι επιλογή των δημοτών.
• Δεν μπορώ να εντοπίσω διαφορές με το πολιτικό προσωπικό στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο επίσης είναι επιλογή των δημοτών.
• Δεν είναι δυνατό να κριθεί a priori η καταλληλότητα και η κατάρτιση αν δεν δοθούν οι αρμοδιότητες και τα μέσα.

6) Το νέο θεσμικό πλαίσιο της αυτοδιοίκησης, ο «Κλεισθένης», έχει ως βασικό προαπαιτούμενο τη συναίνεση μεταξύ των δημοτικών παρατάξεων. Εσείς, εφόσον τελικά εκλεγείτε Δήμαρχος Διονύσου, σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να επιτύχετε μία ευρεία συναίνεση στην πράξη ;

Η πολυφωνία είναι πλούτος για τη δημοκρατία αρκεί να μην εξαντλείται σε αόριστες υποσχέσεις, συνθήματα και στείρες αντιπαραθέσεις. Ο τόπος αντιμετωπίζει πολλά και σημαντικά προβλήματα και χρειάζεται όλες τις δημιουργικές δυνάμεις. Ειδικά με την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου και την εφαρμογή της απλής αναλογικής, είναι βέβαιο ότι ευνοούνται οι συνθέσεις και οι συνεργασίες. Εμείς, στη Δύναμη Ευθύνης, το έχουμε ήδη εφαρμόσει και όλες οι προτάσεις μας είναι, ταυτόχρονα, προσκλήσεις για συζήτηση.

Η παράταξή μας, από μόνη της, είναι παράδειγμα συναίνεσης στην πράξη. Ενωτική Πρωτοβουλία, Συμμαχία για τον Πολίτη και Δράση ΣυνΠολιτών, αποφασίσαμε να συνεργαστούμε διατηρώντας, ο καθένας, τη φυσιογνωμία και την αυτοτέλειά του. Συμφωνήσαμε πριν από τις εκλογές επειδή βρήκαμε κοινό βηματισμό σε συγκεκριμένους άξονες πολιτικής και επειδή θεωρούμε ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη, διαφανής και έντιμη διαδικασία.

Όσον αφορά στις άλλες παρατάξεις η θέση μας είναι ενιαία και απολύτως σαφής. Επιδιώκουμε τον διάλογο, τη συνεργασία και τη συναίνεση πάνω σε συγκεκριμένες προτάσεις.

Β. Κυκλοφοριακό

7) Ένα έργο που θα έδινε ανάσα στο Δήμο μας είναι η διαπλάτυνση των Λεωφόρων Μαραθώνος, Χελμού και Κρυονερίου. Έχετε αντιληφθεί γιατί δεν προχωράει το εν λόγω έργο, παρά το γεγονός ότι όλοι συμφωνούν με την αναγκαιότητά του ; Για παράδειγμα είναι ζήτημα υψηλού κόστους, απόφασης της Περιφέρειας ή μήπως έλλειψης ώριμων μελετών ; Εσείς σε τι ενέργειες θα προβείτε εφόσον εκλεγείτε ;

Όλα όσα αναφέρετε είναι μέσα στους σχεδιασμούς και τις προτάσεις μας αλλά τίποτε δεν θα γίνει ερήμην των πολιτών και των ειδικών. Οι αιρετοί δεν πρέπει να συμπεριφέρονται ως μαθητευόμενοι μάγοι και παντογνώστες. Χρειάζονται προσεκτικά βήματα και διαβούλευση, ειδικά σε έργα που η υλοποίησή τους αγγίζει την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

8) Για να φέρω ένα τυχαίο παράδειγμα, πιστεύετε ότι η υπογειοποίηση του σταθμού του ΟΣΕ στον Άγιο Στέφανο εκτός του ότι θα αποτρέψει τα ατυχήματα που δυστυχώς έχουν επανειλημμένα συμβεί (λόγω συγκρούσεων των διερχόμενων αμαξοστοιχιών με οχήματα αλλά κάποιες φορές και με θύματα πεζούς που έχουν παρασυρθεί) θα βοηθούσε παράλληλα στην αποσυμφόρηση της κίνησης στη συγκεκριμένη Δημοτική Ενότητα ; Σε ποια άλλα σημεία του Δήμου εντοπίζετε κυκλοφοριακά προβλήματα και ποιες λύσεις προτείνετε ; (ενδεικτικά: υπόγεια πάρκινγκ, πεζοδρομήσεις, ενίσχυση τοπικής ή/και δημοτικής συγκοινωνίας κλπ).

Επαναλαμβάνω και εδώ, Όλα όσα αναφέρετε είναι μέσα στους σχεδιασμούς και τις προτάσεις μας αλλά τίποτε δεν θα γίνει ερήμην των πολιτών και των ειδικών. Οι αιρετοί δεν πρέπει να συμπεριφέρονται ως μαθητευόμενοι μάγοι και παντογνώστες. Χρειάζονται προσεκτικά βήματα και διαβούλευση, ειδικά σε έργα που η υλοποίησή τους αγγίζει την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Γ. Αποχέτευση

9) Μιλώντας με τους κατοίκους για την αποχέτευση, θα έχετε διαπιστώσει από πρώτο χέρι τη χρόνια αγανάκτηση που υπάρχει για τη μη ολοκλήρωση του έργου στο σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου. Έχετε αντίληψη: α) Γιατί υπάρχει αυτή η υστέρηση σε κάποιες Δημοτικές Ενότητες, όπως για παράδειγμα στον Άγιο Στέφανο ; β) Ποια είναι τα στάδια που απαιτούνται αλλά και ποιο το αναγκαίο χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθεί αυτό το μεγάλο έργο στο σύνολό του ; γ) Ποιες είναι οι δικλείδες ασφαλείας για να μην επαναληφθούν φαινόμενα τύπου ΤΟΞΟΤΗ που εγκατέλειψε το έργο με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν επιπρόσθετες καθυστερήσεις ;

Η απερχόμενη δημοτική διέπραξε τεράστια λάθη με συνέπεια τεράστιες καθυστερήσεις και ανυπολόγιστη ζημία για τον δήμο. Ο τρόπος που χειρίστηκε το ζήτημα, αγνοώντας τις επανειλημμένες εισηγήσεις μας, οδήγησε με μαθηματική ακρίβεια σε πλήρη αποτυχία. Αν είχαν τηρηθεί οι διαδικασίες δεν θα είχαμε φτάσει εδώ. Η Δύναμη Ευθύνης θα ολοκληρώσει το έργο της αποχέτευσης.

10) Από την άλλη μεριά ορισμένοι κάτοικοι, αν και η αποχέτευση έχει φτάσει στην πόρτα τους, αρνούνται, όπως πληροφορούμαστε, να συνδεθούν, επικαλούμενοι το κόστος σύνδεσης. Πως σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε αυτό το φαινόμενο ;

Θα χρειαστεί διάλογος και είμαστε βέβαιοι ότι θα βρεθεί λύση.

Δ. Οικιστικό – Σχέδιο Πόλης

11) Το λεγόμενο οικιστικό ζήτημα (συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων αναφορικά με τα όρια των οικισμού, τους δασικούς χάρτες αλλά εντέλει και το πολεοδομικό) ταλαιπωρεί εδώ και πολλά χρόνια τους δημότες του Δήμου Διονύσου. Πως το αντιλαμβάνεστε στο σύνολό του και ποιες λύσεις θα προτείνετε εάν εκλεγείτε ; Επίσης, δεδομένου ότι Δήμος Διονύσου έχει αποστείλει για όλους τους οικισμούς πορτοκαλί περιγράμματα (χαρακτηρίζοντάς τους αμιγώς οικιστικές περιοχές) εσείς συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτή τη θέση και γιατί ;

Το οικιστικό είναι μείζον ζήτημα. Έχουμε πλήρη εικόνα αλλά καμμιά πρωτοβουλία δεν θα αναληφθεί χωρίς την διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, και ειδικά με τους θιγόμενους, και χωρίς την υποστήριξη ειδικών μηχανικών και νομικών.

12) Ειδικότερα σε σχέση με το σχέδιο πόλης, έχετε σχηματίσει μία συνολική εικόνα; Δηλαδή σε ποιες περιοχές δεν υπάρχει σχέδιο πόλης και ποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν ;

Το αυτό και με το πολεοδομικό-χωροταξικό. Έχουμε και εδώ πλήρη εικόνα αλλά καμμιά πρωτοβουλία δεν θα αναληφθεί χωρίς την διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, και ειδικά με τους θιγόμενους, και χωρίς την υποστήριξη ειδικών μηχανικών και νομικών.

Ε. Καθαριότητα – Περιβάλλον – Καθημερινότητα

13) Εφόσον εκλεγείτε, με ποιους τρόπους σκοπεύετε να βελτιώσετε τη διαδικασία αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο Διονύσου ;

Και στην περίπτωση των απορριμμάτων, η αποκέντρωση και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Δημοτικές Ενότητες θα βοηθήσει στη καλύτερη οργάνωση και θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα.

Επιπλέον, θα πρέπει –επιτέλους- να εφαρμοστούν τα σχέδια για την ανακύκλωση, τη διαλογή στην πηγή και τα Πράσινα Σημεία. Να πάψει ο Δήμος να δίνει την εικόνα χωματερής και να καταφεύγει στην εύκολη λύση των εργολαβιών.

Ειδική μέριμνα θα ληφθεί για την αξιοποίηση του μεγάλου όγκου απορριμμάτων από κήπους και κλαδέματα. Υπάρχουν λύσεις που η απερχόμενη δημοτική αρχή αγνοεί.

14) Οι λακκούβες αποτελούν μία μάστιγα για κάθε δημοτική αρχή και κυρίως τους δημότες που τις βιώνουν καθημερινά. Έχετε σκεφτεί με ποιο τρόπο μπορείτε να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά το πρόβλημα ;

Όπως έχω ήδη αναφέρει, η αποκέντρωση και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα Τοπικά Συμβούλια θα βοηθήσει και προς αυτή την κατεύθυνση. Για τις μικρο-κατασκευές, μικρο-επισκευές και μικρο-συντηρήσεις, μια πρακτική και ασφαλής λύση είναι η συγκρότηση τοπικού συνεργείου, με κατάλληλη σύνθεση και εξοπλισμό, υποστηριζόμενου από τον Δήμο και τις γενικές του προμήθειες.

15) Ποιος πιστεύετε ότι πρέπει να είναι ο ρόλος του Δήμου απέναντι σε καταγγελίες πολιτών ή οργανωμένων φορέων για καταστρατήγηση κανόνων αναφορικά με το περιβάλλον (π.χ. παράνομη ρίψη μπάζων ή λυμάτων, μπάζωμα ρεμάτων κλπ) ;

Το πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Δήμου είναι αυστηρά καθορισμένο. Αυτό που λείπει σήμερα είναι η βούληση για τήρηση της νομιμότητας και της κανονικότητας. Αυτή τη βούληση η Δύναμη Ευθύνης τη διαθέτει.

16) Τι θα κάνετε για να αναδείξετε το φυσικό πλούτο της περιοχής μας ;

Της ανάδειξης προέχει η προστασία, διατήρηση και συντήρηση. Μείζονα σημασία έχει η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, του πρασίνου από τις πυρκαγιές, των ρεμάτων και των φυσικών διεξόδων του νερού.

17) Πως αξιολογείτε το πρόβλημα με τα αδέσποτα ζώα που κυκλοφορούν στο Δήμο Διονύσου και ποια είναι η δική σας πρόταση για την επίλυση του προβλήματος ;

Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του θα ενισχύσουμε των ρόλο των εθελοντικών οργανώσεων, θα υλοποιήσουμε δράσεις ευαισθητοποίησης και θα αναζητήσουμε χώρο για τη δημιουργία καταφυγίου. Ελλείψει σχετικών υποδομών και προσωπικού, η παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών και η περίθαλψη των αδέσποτων θα γίνεται με εργολαβίες.

ΣΤ. Αισθητική αναβάθμιση -Παιδεία- Πολιτισμός & Αθλητισμός

18) Το κτίριο του ΤΥΠΕΤ στον Άγιο Στέφανο, το οποίο αγοράστηκε εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τον τότε Δήμο Αγίου Στεφάνου, επί δημαρχίας Στέλιου Κοροβέση, σήμερα παραμένει ρημαγμένο και ετοιμόρροπο, καθώς δεν αξιοποιήθηκε από τις μετέπειτα δημοτικές αρχές. Ποιος είναι ο δικός σας σχεδιασμός για την αξιοποίησή του εφόσον εκλεγείτε ;

Το κτίριο ΤΥΠΕΤ παραμένει αναξιοποίητο. Στόχος είναι η δημιουργία ενός κέντρου υπερ-τοπικής σημασίας για τη στέγαση συνεδριακής αίθουσας και βιβλιοθήκης, τη φιλοξενία πολιτιστικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων, εκθέσεων και συναφών εκδηλώσεων, το οποίο θα αποτελέσει τοπόσημο για τον Άγιο Στέφανο. Προσανατολιζόμαστε σε περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές που θα καταστήσουν το κτίριο μηδενικής ενεργειακής ή σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.

19) Πείτε μου κάποιες ιδέες που έχετε για την αισθητική αναβάθμιση του Δήμου Διονύσου (θα μπορούσατε κάποιες από αυτές να τις έχετε πάρει από όσα έχετε δει σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού).

Η αισθητική αναβάθμιση σε ένα τόσο μεγάλο Δήμο είναι ένα έργο με πολλούς παράλληλους στόχους. Δεν έχουμε συγκεκριμένες και έτοιμες λύσεις διότι σε αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να εμπλακούν και οι τοπικές κοινωνίες για να μπει η σφραγίδα της ιδιομορφίας αλλά και οι ειδικοί αρχιτέκτονες και καλλιτέχνες, που θα εισφέρουν με την δημιουργικότητά τους.

20) Πως αξιολογείτε τις υπάρχουσες σχολικές υποδομές στο Δήμο Διονύσου και ποιες είναι οι προτεραιότητές σας αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα εφόσον εκλεγείτε ;

Όσο υπάρχουν αίθουσες προκατ δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι. Χρειαζόμαστε επιπλέον υποδομές σε αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, εξοπλισμό, γυμναστήρια και αθλητικούς χώρους για όλους.

21) Πείτε μας ποιο είναι το δικό σας μοντέλο για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό και ποιες οι πρώτες σας παρεμβάσεις εφόσον εκλεγείτε ;

Θα επανιδρυθεί το Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο για την άσκηση της Δημοτικής Πολιτικής στους Τομείς Παιδείας και Πολιτισμού, Πνεύματος και Τεχνών, Νεολαίας και Αθλητισμού, εντός προγραμματικού πλαισίου που θα καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού προηγηθεί διάλογος με τους Κοινωνικούς Φορείς που δραστηριοποιούνται στους Τομείς αυτούς.

Επίσης, μετά από διάλογο, θα καθοριστούν τα κριτήρια για την ετήσια οικονομική ενίσχυση δράσεων των Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων που έχουν έδρα στο Δήμο, ώστε αυτή να διέπεται από ενιαίο σύστημα κανόνων και διαφάνειας διαδικασιών.

Οι σημερινές σχετικές αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου, είτε περιέρχονται στον νέο ΝΠΔΔ , είτε μεταβιβάζονται στα Τοπικά Συμβούλια.

Ζ) Ασφάλεια

22) Το αγαθό της ασφάλειας ιεραρχείται πολύ ψηλά αποτελώντας ύψιστη προτεραιότητα για τους πολίτες. Πως αξιολογείτε τη σημερινή κατάσταση στο Δήμο Διονύσου και ποιες λύσεις έχετε να προτείνετε ως αυριανή δημοτική αρχή ; (στο μέτρο πάντα που αναλογεί στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεδομένου ότι η Αστυνομία έχει τη βασική ευθύνη για την ασφάλεια).

Δυστυχώς, είναι πολλά τα κρούσματα παραβατικότητας που σημειώνονται στο Δήμο και κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να υποκαταστήσει το έργο της Αστυνομίας. Βανδαλισμοί σε δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις, φθορές και κλοπές. Διαρρήξεις και ληστείες σε κατοικίες. Οι δημότες αισθάνονται ανασφάλεια. Στις προτάσεις μας περιλαμβάνονται ο Παρατηρητής της Γειτονιάς, ένας θεσμός που εφαρμόζεται με επιτυχία σε πολλές πόλεις του εξωτερικού, καθώς και η αξιοποίηση της τεχνολογίας με αξιόπιστες και φθηνές λύσεις. Σας θυμίζω ότι είχαμε καταγγείλει την πρόχειρη, αναποτελεσματική και καθαρά ψηφοθηρική επιλογή της απερχόμενης δημοτικής αρχής με τις περιπολίες οχημάτων. Το μόνο που πέτυχε ήταν οικονομική βλάβη για τον Δήμο.

Η) Τοπική Αγορά – Απασχόληση

23) Πρόσφατα ιδρύθηκε στο Δήμο Διονύσου Επαγγελματικός & Εμπορικός Σύλλογος. Υπάρχουν, κατά την άποψή σας, ζητήματα στα οποία μπορεί να παρέμβει η Δημοτική Αρχή προκειμένου να βοηθήσει ουσιαστικά στην τόνωση της τοπικής αγοράς αλλά και να διευκολύνει το έργο των επαγγελματιών ;

Αναμφισβήτητα, ναι. Η δημιουργία Επαγγελματικού και Εμπορικού Συλλόγου είναι μια πολύ καλή εξέλιξη, που θα διευκολύνει τον οργανωμένο διάλογο, τον εντοπισμό των προβλημάτων και τη δρομολόγηση των λύσεων.

24) Η ανεργία, και ειδικότερα ανάμεσα στους νέους, αποτελεί ένα ιδιαίτερα οξυμένο πρόβλημα. Θα μπορούσε ο Δήμος να γίνει μεσολαβητής ανάμεσα στους ανέργους και τις τοπικές επιχειρήσεις ; Ποια είναι η δική σας πρόταση ;

Θίγετε ένα τεράστιο ζήτημα που υπερβαίνει, λόγω κλίμακας, της αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σε κάθε περίπτωση, κατά το μέρος που μας αναλογεί και στο πλαίσιο της αναπτυξιακής προοπτικής του Δήμου, θεωρούμε ότι ένας οικονομικά εύρωστος, εξωστρεφής και δημιουργικός Δήμος, μπορεί να βελτιώσει σε τοπικό επίπεδο το επιχειρηματικό κλίμα, να ενισχύσει την απασχόληση δημιουργώντας αμέσως ή εμμέσως θέσεις εργασίας, να προσανατολίσει τους νέους προς την Κοινωνική Οικονομία, να δώσει διεξόδους στοχευμένης επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης, να προσελκύσει νέες δραστηριότητες και νέους επιχειρηματίες κ.α.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ