Τι απάντησε ο ΝΙΚΟΣ ΚΛΗΜΗΣ στα 24 ερωτήματα του edionysos.gr

Απόσπασμα από το Μεγάλο Προεκλογικό DEBATE των υποψήφιων Δημάρχων Διονύσου, που πραγματοποίησε πρόσφατα η ιστοσελίδα μας.

Α. Οργάνωση Δήμου – Διαφάνεια – Αποκέντρωση

1) Πως κρίνετε τη σημερινή οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου ; Ποιες βασικές αλλαγές θα επιδιώξετε, εφόσον εκλεγείτε, προκειμένου να βελτιώσετε το υφιστάμενο μοντέλο διοίκησης προς όφελος των πολιτών ;

Στο Δήμο μας υπάρχει αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό που σε πολλές περιπτώσεις (ειδικά σε κρίσεις) έχει αποδείξει την φιλοτιμία του και το οποίο, με αποκατάσταση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και με συνεργασία, θα αξιοποιηθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σίγουρα όμως, το Οργανόγραμμα χρειάζεται αναμόρφωση καθώς ο δήμος μεγαλώνει και αλλάζουν παράμετροι και δεδομένα, ώστε να καλύψει τις καινούργιες ανάγκες που γεννιούνται. Η διαρκής και πολυεπίπεδη επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού, κυρίως στις νέες τεχνολογίες, είναι προαπαιτούμενο για την δυνατότητα παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Έχοντας την λογική ότι ο δήμος πρέπει να είναι κοντά στους δημότες του, πιστεύουμε ότι πρέπει να ενισχυθούν οι υπηρεσίες που στελεχώνουν τις Δημοτικές Ενότητες ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στα νέα καθήκοντά που τους επιβάλλει ο Κλεισθένης, αλλά και στις αυξημένες αρμοδιότητες που θα μπορούσε ο δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο να τους μεταβιβάσει.

Επίσης, πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω υπηρεσίες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης όπως η Υπηρεσία Δόμησης με καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό.

2) Παρά τις όποιες ατελέσφορες προσπάθειες του πρόσφατου παρελθόντος, ο Δήμος Διονύσου (κι αυτό κατά την άποψή μας αφορά όλες τις διοικήσεις έως και σήμερα) δεν έχει εκπονήσει, και πολύ περισσότερο δεν έχει εφαρμόσει, ένα ρεαλιστικό σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού με ιεραρχημένες προτεραιότητες και στοχεύσεις. Ποια είναι η δική σας άποψη: Είναι απαραίτητος ο στρατηγικός σχεδιασμός σε ένα Δήμο ή μήπως τελικά δεν αποτελεί πανάκεια, καθώς στην πράξη πολλά δεδομένα διαρκώς αλλάζουν, οπότε η τήρηση και εφαρμογή του καθίσταται εκ των πραγμάτων προβληματική ;

Έχετε δίκιο ότι πολλά δεδομένα αλλάζουν διαρκώς, αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για οποιαδήποτε σοβαρή διοίκηση ενός δήμου. Κάθε οικονομικός οργανισμός ζει και δραστηριοποιείται εντός ενός οικονομικού, κοινωνικού, νομοθετικού και πολιτικού περιβάλλοντος που συνεχώς μεταβάλλεται και η ικανότητά του να συνεχίσει την βιώσιμη και αναπτυξιακή πορεία του βασίζεται αποκλειστικά στην προβλεπτικότητα, στην ύπαρξη στρατηγικού σχεδίου και στην ευελιξία προσαρμογής. Όλα τα άλλα, μπορεί να δημιουργούν δυσκολίες, αλλά δεν μπορεί να γίνονται αποδεκτά ως δικαιολογίες απραξίας και αποτελμάτωσης.

Δυστυχώς όμως, πολλές φορές η ανυπαρξία αξιόπιστου μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδίου οφείλεται και στη νοοτροπία αυτοδιοικητικών στελεχών να αξιολογούν προτεινόμενα σχέδια με βάση «το ποιος το προτείνει», να τοποθετούνται δηλαδή απέναντι σε προτάσεις όχι με βάση τις θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις τους στον δήμο αλλά με βάση παραταξιακούς σχεδιασμούς και προσωπικές αντιπαλότητες.

Εν κατακλείδι, η ύπαρξη μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδίου για τον δήμο, ανεξάρτητα από τυχόν εναλλαγές στην διοίκηση του δήμου, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση ανάπτυξης και ευημερίας. Η απλή αναλογική παρέχει την ευκαιρία κατανόησης της αναγκαιότητας, διαβούλευσης εκπόνησης και δέσμευσης εφαρμογής, από την μεγάλη πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Κάθε παράταξη, κάθε δημοτικός σύμβουλος και φυσικά ο ίδιος ο Δήμαρχος θα κληθούν να τοποθετηθούν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Κάθε άλλη προσέγγιση υποκρύπτει άλλες ατομικές ή παραταξιακές σκοπιμότητες.

3) Ο Δήμος Διονύσου διαθέτει μία ανώνυμη εταιρία την «ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.» η οποία είναι απενεργοποιημένη εδώ και χρόνια. Ποια είναι η θέση σας αναφορικά με το μέλλον της εν λόγω εταιρίας ;

Η εταιρεία ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε. αποτελεί κατά την άποψή μας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έλλειψης μακροχρόνιου σχεδιασμού του δήμου σε ευρύτερα θέματα ανάπτυξης και δραστηριοποίησης, πέρα από παραταξιακές αντιπαλότητες και αλλαγές διοικήσεων.

Η άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να εξεταστεί το συντομότερο δυνατόν η επαναδραστηριοποίηση της εταιρείας, με μοναδικό κριτήριο την δυνατότητα ή μη παροχής χρήσιμων υπηρεσιών στο δήμο και στο πλαίσιο βέβαια ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού. 

4) Έχουν διατυπωθεί από δημοτικές παρατάξεις του Δήμου Διονύσου ενδιαφέρουσες προτάσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας στο Δήμο Διονύσου. Όταν σήμερα η Ελλάδα είναι, δυστυχώς, η δεύτερη χώρα με την υψηλότερη διαφθορά στην Ευρώπη, πιστεύετε ότι η συγκεκριμένη μάστιγα μπορεί να καταπολεμηθεί με τέτοιου τύπου μέτρα, χωρίς ενίσχυση του συνολικού θεσμικού πλαισίου από την Πολιτεία ;

Θεσμικό πλαίσιο υπάρχει και σχετική νομοθεσία υπάρχει, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Φυσικά όλα μπορούν να βελτιωθούν αλλά ο δήμος, ο δήμαρχος, οι δημοτικοί σύμβουλοι, τα τοπικά συμβούλια έχουν όλα τα όπλα να ελαχιστοποιήσουν τα φαινόμενα διαφθοράς, αρκεί να το θέλουν. Δυστυχώς όμως, στα «φαινόμενα διαφθοράς» στηρίζονται προεκλογικές καμπάνιες κάποιων παρατάξεων, όχι βέβαια της δικής μας.

Είναι σχεδόν αστείο να απαιτείται προεκλογικά να δηλώσουμε ότι «είμαστε υπέρ της διαφάνειας» ή ότι «θα ενισχύσουμε την διαφάνεια». Η τήρηση της νομιμότητας, η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του δήμου, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί σε κομβικά σημεία άσκησης της διοίκησης και οι συνεργασίες στο πλαίσιο της απλής αναλογικής, δημιουργούν ένα συμπαγές τετράπτυχο θωράκισης έναντι κάθε προσπάθειας διασπάθισης δημοσίου χρήματος αλλά και κατάχρησης εξουσίας. Γιατί η διαφθορά, δεν είναι μόνο οικονομική.

5) Σε πρόσφατη ηλεκτρονική έρευνα του edionysos.gr -μέσω ειδικής εφαρμογής της ιστοσελίδας μας- καταδείχθηκε ότι το 76,15 % όσων ψήφισαν επιθυμούν την παραχώρηση επιπλέον αρμοδιοτήτων στις Δημοτικές Ενότητες. Θα ήθελα να ρωτήσω: α) Υπάρχουν κάποιες αρμοδιότητες που μπορούν εύκολα και χωρίς γραφειοκρατία να μεταβιβαστούν στις Δ.Ε. και ποιες είναι αυτές ; β) Πιστεύετε ότι το πολιτικό προσωπικό των Δημοτικών Ενοτήτων (τοπικοί Πρόεδροι και τοπικοί σύμβουλοι) είναι κατάλληλο και πάνω απ’όλα καταρτισμένο προκειμένου να αναλάβει την διεκπεραίωση νέων αρμοδιοτήτων ;

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο ήδη προβλέπεται η μεταβίβαση αρκετών επιπλέον αρμοδιοτήτων στις Δημοτικές Ενότητες γεγονός το οποίο θα πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα. Πέραν αυτών, είναι και στην διακριτική ευχέρεια του νέου δημοτικού συμβουλίου και του δημάρχου η μεταβίβαση και άλλων αρμοδιοτήτων. Εμείς ως παράταξη έχουμε δηλώσει δημοσίως ότι θα εργασθούμε προς την κατεύθυνση της εκχώρησης των περισσοτέρων δυνατών αρμοδιοτήτων.

Στο σημείο αυτό βέβαια πρέπει να τονισθεί ότι εκχώρηση αρμοδιοτήτων χωρίς παράλληλη στελέχωση των Δημοτικών Ενοτήτων καθίσταται επικίνδυνη για αυτόν τον ίδιο τον θεσμό και συνεπώς θα πρέπει να αντιμετωπισθεί αυτό παράλληλα, τουλάχιστον, με στήριξη από τις κεντρικές υπηρεσίες του δήμου.

Τέλος, θεωρούμε ότι με την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων αυτών δεν υφίσταται αναγκαιότητα χωρικών αντιδημάρχων γιατί θα υπήρχε έντονη σύγκρουση αρμοδιοτήτων μεταξύ του εκάστοτε προέδρου της ΔΕ και του αντίστοιχου αντιδημάρχου.

Για το δεύτερο ερώτημα σχετικά με την κατάρτιση και την καταλληλότητα του πολιτικού προσωπικού, αυτό θα μπορούσε (ρητορικά) να επεκταθεί και για όλα τα πρόσωπα που θα κληθούν να υλοποιήσουν τις νέες αυξημένες διοικητικές και οργανωτικές υποχρεώσεις, τόσο του δήμου όσο και κυρίως των Δημοτικών Ενοτήτων. Γι αυτό ως παράταξη τονίζουμε με κάθε αφορμή ότι μεγάλο ρόλο θα παίξει η ποιότητα και η γνωστική επάρκεια των ατόμων που θα επιλεγούν από τους συνδυασμούς και θα εκλεγούν από τους πολίτες.

6) Το νέο θεσμικό πλαίσιο της αυτοδιοίκησης, ο «Κλεισθένης», έχει ως βασικό προαπαιτούμενο τη συναίνεση μεταξύ των δημοτικών παρατάξεων. Εσείς, εφόσον τελικά εκλεγείτε Δήμαρχος Διονύσου, σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να επιτύχετε μία ευρεία συναίνεση στην πράξη ;

Για να επιτευχθούν συναινέσεις δεν αρκούν οι προτάσεις, κυρίαρχο στοιχείο είναι η αποδοχή των προτάσεων και κυρίως η ειλικρινής συζήτηση περί της από κοινού αντιμετώπισης προβλημάτων που ταλανίζουν τον δήμο ή περί του μέλλοντος του δήμου.

Οι δογματικές τοποθετήσεις ή η υποστήριξη εκβιαστικών όρων από παρατάξεις όχι μόνο δεν οδηγούν σε συναινέσεις και συγκλίσεις αλλά, ακόμα χειρότερα, οδηγούν σε χειρότερες πολώσεις είτε για λόγους εντυπωσιασμού είτε από πρόθεση «αποτυχίας της διοίκησης».

Η παράταξή μας και εγώ προσωπικά, έχουμε ήδη αποδείξει στην πράξη τις προθέσεις μας κατά την προεκλογική περίοδο με την ανοικτή δημόσια πρόταση για κοινή κάθοδο σε ενιαία ψηφοδέλτια για όλα τα Τοπικά Συμβούλια. Στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο θα πρωτοστατήσουμε και πάλι στην δημιουργία ενός συναινετικού μοντέλου διαβούλευσης, λήψης αποφάσεων και συνολικής διοίκησης, καλώντας το σύνολο των παρατάξεων να το αποδείξουν στην πράξη και όχι με όχι μανιφέστα εντυπωσιασμού.

Β. Κυκλοφοριακό

7) Ένα έργο που θα έδινε ανάσα στο Δήμο μας είναι η διαπλάτυνση των Λεωφόρων Μαραθώνος, Χελμού και Κρυονερίου. Έχετε αντιληφθεί γιατί δεν προχωράει το εν λόγω έργο, παρά το γεγονός ότι όλοι συμφωνούν με την αναγκαιότητά του ; Για παράδειγμα είναι ζήτημα υψηλού κόστους, απόφασης της Περιφέρειας ή μήπως έλλειψης ώριμων μελετών ; Εσείς σε τι ενέργειες θα προβείτε εφόσον εκλεγείτε ;

Καταρχάς, θα πρέπει να επισημανθεί ότι το συγκεκριμένο έργο δεν είναι δημοτικό. Από όσο γνωρίζω, η υπάρχουσα συγκεκριμένη μελέτη και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει εγκριθεί πριν από μια δεκαετία σχεδόν και μάλιστα ότι έχουν ήδη γίνει και απαλλοτριώσεις σε σημεία που προβλέπεται η αλλαγή της χάραξης του δρόμου. Η μελέτη θα πρέπει να επικαιροποιηθεί, σύμφωνα με τα νέα πληθυσμιακά, εμπορικά και κυκλοφοριακά δεδομένα.

Από πλευράς μας, θα ασκηθεί πίεση προς την Περιφέρεια και το αρμόδιο Υπουργείο ώστε να προχωρήσει το έργο, χωρίς όμως να θεωρούμε «πανάκεια» την διαπλάτυνση αυτή, η οποία μπορεί να διευκολύνει την κυκλοφορία αλλά ταυτόχρονα να λειτουργήσει και με αντίθετη λογική, δηλαδή υπέρ της αύξησης της κυκλοφορίας των ιδιωτικών μέσων μεταφοράς. Πρωτίστως ή/και παράλληλα, θεωρούμε αναγκαίο να δοθεί προτεραιότητα στην χρήση των μέσων μαζικών μεταφοράς, στα ήπια μέσα μετακίνησης καθώς και στην εξυπηρέτηση των πεζών. Άλλωστε, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων είναι συνάρτηση και των περιβαλλοντικών συνθηκών.

8) Για να φέρω ένα τυχαίο παράδειγμα, πιστεύετε ότι η υπογειοποίηση του σταθμού του ΟΣΕ στον Άγιο Στέφανο εκτός του ότι θα αποτρέψει τα ατυχήματα που δυστυχώς έχουν επανειλημμένα συμβεί (λόγω συγκρούσεων των διερχόμενων αμαξοστοιχιών με οχήματα αλλά κάποιες φορές και με θύματα πεζούς που έχουν παρασυρθεί) θα βοηθούσε παράλληλα στην αποσυμφόρηση της κίνησης στη συγκεκριμένη Δημοτική Ενότητα ; Σε ποια άλλα σημεία του Δήμου εντοπίζετε κυκλοφοριακά προβλήματα και ποιες λύσεις προτείνετε ; (ενδεικτικά: υπόγεια πάρκινγκ, πεζοδρομήσεις, ενίσχυση τοπικής ή/και δημοτικής συγκοινωνίας κλπ).

Στην ερώτηση περιλαμβάνονται δύο τουλάχιστον διαφορετικά θέματα. Ως προς την υπογειοποίηση των γραμμών και του σταθμού του ΟΣΕ στον Άγιο Στέφανο είναι ένα ώριμο πλέον αίτημα των κατοίκων και παρά το τεράστιο κόστος του, ο δήμος να ασκήσει κάθε δυνατή πίεση για την υλοποίησή του και προς την κεντρική διοίκηση και, κυρίως, προς τον ΟΣΕ. Μελέτες-προτάσεις ήδη υφίστανται αλλά σε κάθε περίπτωση ο φάκελος πρέπει να δημιουργηθεί εξαρχής και να εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση του έργου. Πιστεύουμε ότι θα συμβάλει λιγότερο στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και περισσότερο στην πρόληψη των ατυχημάτων και στην δημιουργία ελεύθερου χώρου.

Τα κυκλοφοριακά προβλήματα εντοπίζονται σε όλο τον άξονα από την είσοδο της Δροσιάς μέχρι την έξοδο στην εθνική οδό αλλά και στο κέντρο όλων των τοπικών κοινοτήτων. Φυσικά τα υπόγεια πάρκινγκ, οι πεζοδρομήσεις και η δημοτική συγκοινωνία που αναφέρετε, όπως και άλλα μέτρα όπως οι μονοδρομήσεις, η βελτίωση των εσωτερικών οδικών αρτηριών, η σωστή σήμανση και η ελεγχόμενη στάθμευση, μπορούν να λειτουργήσουν θετικά στο κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Οι λύσεις όμως δεν μπορεί να είναι αποσπασματικές, πρέπει να βασίζονται σε συνολική μελέτη , Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) , στην οποία θα προβλέπονται οι αναγκαίες υποδομές σε συνδυασμό με το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του δήμου που θα υιοθετηθεί από το δημοτικό συμβούλιο. Άλλωστε, η εκπόνηση και η διαρκής επικαιροποίηση του «Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» για τον δήμο μας θα δώσει τις απαντήσεις σε πολύ περισσότερα ερωτήματα και θα τα προσεγγίσει με έμφαση στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και την αξιολόγηση, με βάση τον παράγοντα «άνθρωπος» και όχι με βάση την απρόσωπη λειτουργία της πόλης.

Γ. Αποχέτευση

9) Μιλώντας με τους κατοίκους για την αποχέτευση, θα έχετε διαπιστώσει από πρώτο χέρι τη χρόνια αγανάκτηση που υπάρχει για τη μη ολοκλήρωση του έργου στο σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου. Έχετε αντίληψη: α) Γιατί υπάρχει αυτή η υστέρηση σε κάποιες Δημοτικές Ενότητες, όπως για παράδειγμα στον Άγιο Στέφανο ; β) Ποια είναι τα στάδια που απαιτούνται αλλά και ποιο το αναγκαίο χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθεί αυτό το μεγάλο έργο στο σύνολό του ; γ) Ποιες είναι οι δικλείδες ασφαλείας για να μην επαναληφθούν φαινόμενα τύπου ΤΟΞΟΤΗ που εγκατέλειψε το έργο με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν επιπρόσθετες καθυστερήσεις ;

Καταρχάς, θα πρέπει στο πλαίσιο της λογικής να τονίσουμε ότι η μορφολογία του εδάφους και η έλλειψη ρυμοτομικού σχεδίου είναι δύο από τους παράγοντες που οδηγούν σε υστέρηση το συγκεκριμένο έργο. Στην περιοχή μας – όπως και στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας οι υποδομές κατασκευάζονται αφού διαμορφωθούν οι πόλεις. Αυτό δημιουργεί σημαντικά προβλήματα ως προς τον σχεδιασμό των οδεύσεων του έργου αλλά και ανυπέρβλητες δυσκολίες όπως σε περιπτώσεις αδιάνοικτων δρόμων κ.λπ. Η μορφολογία και η σύσταση του εδάφους οδηγεί σε αυξημένο κόστος (δυσκολίες εκσκαφής και απορροής των λυμάτων) αφού απαιτούνται ειδικά τεχνικά έργα για την μεταφορά των λυμάτων και εκσκαφές σε βραχώδες έδαφος. Επιπλέον συχνά αποκαλύπτεται η ξεχασμένη ιστορία του τόπου μας αφού οι εργασίες αυτές οδηγούς σε αρχαιολογικά ευρήματα που πάντοτε πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και σοβαρότητα.

Όμως, η κακή υλοποίηση ενός έργου ξεκινά από την κακή ή ελλιπή μελέτη. Όλα τα παραπάνω θα έπρεπε να θεωρούνται δεδομένα για την συγκεκριμένη μελέτη και σύμφωνα με αυτήν να καθορίζεται το κόστος και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών. Όταν υπάρχουν ελλείψεις στην μελέτη, αυτές θα φανούν και στην εφαρμογή της και αυτό παρατηρήθηκε στο συγκεκριμένο (και πολύ μεγάλο σε έκταση και κόστος) έργο για το οποίο συζητάμε.
Οι δικλείδες ασφαλείας δεν μπορούν να τεθούν μόνο από τον Δήμο αλλά από την ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων έργων. Όσο βελτιώνεται αυτή η νομοθεσία τόσο ποιοτικότερα και οικονομικότερα έργα θα υλοποιούνται.

Σε περιπτώσεις που οι ανάδοχοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο έργο που ανέλαβαν κάθε δήμος οφείλει να κινηθεί γρήγορα, νόμιμα και με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Για την καλή εκτέλεση των εργασιών απαιτείται εποπτεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου με σωστή και διαρκή επίβλεψη.

10) Από την άλλη μεριά ορισμένοι κάτοικοι, αν και η αποχέτευση έχει φτάσει στην πόρτα τους, αρνούνται, όπως πληροφορούμαστε, να συνδεθούν, επικαλούμενοι το κόστος σύνδεσης. Πως σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε αυτό το φαινόμενο ;

Ακόμα και αυτοί που αρνούνται, η άρνησή τους είναι προσωρινή. Το θέμα δεν ήταν ποτέ το πόσο γρήγορα θα συνδεθούν όλοι αλλά το να γίνει το έργο. Το θέμα του κόστους αντιμετωπίζεται από τον δήμο με εκπόνηση ευνοϊκότερου προγράμματος τμηματικών καταβολών ή με περαιτέρω παρεμβάσεις του δήμου στις συμφωνίες του εργολήπτη με τα έργα σύνδεσης εντός των ιδιοκτησιών.

Δ. Οικιστικό – Σχέδιο Πόλης

11) Το λεγόμενο οικιστικό ζήτημα (συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων αναφορικά με τα όρια των οικισμού, τους δασικούς χάρτες αλλά εντέλει και το πολεοδομικό) ταλαιπωρεί εδώ και πολλά χρόνια τους δημότες του Δήμου Διονύσου. Πως το αντιλαμβάνεστε στο σύνολό του και ποιες λύσεις θα προτείνετε εάν εκλεγείτε ; Επίσης, δεδομένου ότι Δήμος Διονύσου έχει αποστείλει για όλους τους οικισμούς πορτοκαλί περιγράμματα (χαρακτηρίζοντάς τους αμιγώς οικιστικές περιοχές) εσείς συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτή τη θέση και γιατί ;

Η ολοκλήρωση των δασικών χαρτών σε συνδυασμό με το Κτηματολόγιο είναι μοναδική ευκαιρία και θα δώσουν την δυνατότητα στον δήμο να προχωρήσει σε αναθέσεις μελετών τοπικών χωρικών σχεδίων, έτσι ώστε να ολοκληρώσει τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια και που σε αντίθεση με τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια υλοποιούνται με μικρότερο κόστος και πολύ πιο γρήγορα χρονικά, θα μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε κατά περίπτωση τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν. Χωρίς την οριοθέτηση και την γνώση του τί είναι δημόσιο, τί ιδιωτικό και τί διεκδικούμενο δεν μπορούμε να προσχωρήσουμε σε σοβαρό και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της πόλης.

Στον δήμο Διονύσου υπάρχουν περιοχές που έπρεπε να έχουν χαρακτηριστεί κίτρινες (χωρίς εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες ή με μελέτες που έχουν πέσει στο παρελθόν) και ελάχιστες πλην όμως χαρακτηριστικές περιοχές που είχαν τα χαρακτηριστικά των οικιστικών πυκνώσεων και που ως τέτοιες έπρεπε να περιγραφούν.

Η περιγραφή όλων των περιοχών με πορτοκαλί χρώμα εκτιμούμε ότι θα φέρει περισσότερα προβλήματα στους κατοίκους από αυτά που υποτίθεται ότι θα έλυνε. Επίσης, οι οικιστικές πυκνώσεις δεν βρίσκονται μόνο μέσα σε δάση, μπορεί να βρίσκονται και σε πρώην αγροτικές εκτάσεις εκτός σχεδίου. Κάποτε πρέπει να λυθούν αυτά τα προβλήματα και να πάψουν οι ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων να είναι όμηροι των εκάστοτε διοικήσεων (είτε τοπικών, είτε κεντρικών).

Το θέμα που έχει προκύψει από πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θεωρούμε ότι δεν ανακόπτει την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών και σε κάθε περίπτωση είναι θέμα αντιμετώπισης από την κεντρική διοίκηση.

12) Ειδικότερα σε σχέση με το σχέδιο πόλης, έχετε σχηματίσει μία συνολική εικόνα; Δηλαδή σε ποιες περιοχές δεν υπάρχει σχέδιο πόλης και ποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν ;

Συνολική εικόνα φυσικά και υφίσταται. Το θέμα όμως είναι ότι δεν έχουμε αυτούσιες περιοχές από πολεοδομική άποψη, αλλά τμήματα ανά περιοχή με διαφορετικό status.

Στην Τεχνική Υπηρεσία του δήμου υφίστανται αναλυτικοί χάρτες με το σύνολο της έκτασης του Δήμου μας. Στους χάρτες αυτούς υπάρχουν, εμφαίνονται: α) πού υπάρχει σχέδιο πόλης, β) πού εκπονήθηκε σχέδιο πόλης και ακυρώθηκε, γ) τί προτείνει η Υπηρεσία για τις συστάδες αυθαιρέτων (οικιστικές πυκνώσεις), κ.λπ.

Επαναλαμβάνουμε ότι κατά την άποψή μας η σωστή σειρά ενεργειών είναι: 1. Δασικοί χάρτες 2. Κτηματολόγιο και 3. Χωρικός Σχεδιασμός (Πολεοδομήσεις).

Και βέβαια κάτι που ξεχνιέται είναι οι χρήσεις γης και η καταστρατήγησή τους. Σε κάποιες περιπτώσεις η ζωή έχει ξεπεράσει τον αρχικό πολεοδομικό σχεδιασμό και θα πρέπει, πάντοτε σεβόμενοι την ποιότητα ζωής των κατοίκων, το περιβάλλον και τις νέες αρχές σχεδιασμού να αναθεωρήσουμε και να επικαιροποιήσουμε τις χρήσεις γης, ώστε ο πολεοδομικός σχεδιασμός, ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού, να αποτελέσει εφαλτήριο βιώσιμης ανάπτυξης.

Ε. Καθαριότητα – Περιβάλλον – Καθημερινότητα

13) Εφόσον εκλεγείτε, με ποιους τρόπους σκοπεύετε να βελτιώσετε τη διαδικασία αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο Διονύσου ;

Η βελτίωση του τρόπου αποκομιδής είναι θέμα σχεδιασμού και μελέτης. Αυτό που εμείς πιστεύουμε είναι ότι η αποκομιδή των απορριμμάτων πρέπει να γίνεται από τις υπηρεσίες του Δήμου και όχι από εργολάβους. Ο σχεδιασμός πρέπει να επικεντρώνεται στην ανάκτηση και την ανακύκλωση, στην βελτιστοποίηση και υλοποίηση του σχεδίου Τοπικής Διαχείρισης Απορριμμάτων με έμφαση στην ανακύκλωση στην πηγή και στην άμεση χωροθέτηση των μικρών και μεγάλων πράσινων σημείων.

Ο δήμος, όπως είχε υποχρέωση, συνέταξε και υπέβαλε τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο όμως δεν έχει φέρει ουσιαστική μείωση του όγκου των απορριμμάτων. Έτσι δημιουργείται το παράδοξο, ενώ ο δήμος να βραβεύεται για την επίδοσή του στην ανακύκλωση, η παραγωγή απορριμμάτων να αυξάνεται και να ανακυκλώνεται ακόμα μικρότερο ποσοστό.

Πρόθεση μας είναι να εφαρμόσουμε την αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει”. Πιστεύουμε ότι ο Δήμος έχει υποχρέωση να εξασφαλίζει στους πολίτες του την καθαριότητα εφαρμόζοντας τις αρχές της εγγύτητας, της μικρής κλίμακας και της ιεράρχησης των σταδίων της διαχείρισης των απορριμμάτων. Για να γίνει αυτό οι άξονες που θα κινηθεί το τοπικό σχέδιο διαχείρισης είναι: Πρόληψη, Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση, Άλλου είδους ανάκτηση, Διάθεση.

Πρέπει να επιδιωχθεί άμεσα η αύξηση των ποσοστών ανάκτησης και ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή. Σε έναν δήμο που τα περισσότερα σπίτια έχουν κήπους μπορούν να εφαρμοστούν ατομικά ή συλλογικά προγράμματα οικιακής κομποστοποίησης.

14) Οι λακκούβες αποτελούν μία μάστιγα για κάθε δημοτική αρχή και κυρίως τους δημότες που τις βιώνουν καθημερινά. Έχετε σκεφτεί με ποιο τρόπο μπορείτε να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά το πρόβλημα ;

Οι λακκούβες στους δρόμους υπήρχαν και θα υπάρχουν. Μετά τις εργασίες για την αποχέτευση το πρόβλημα έχει διογκωθεί και έχει επεκταθεί σε πολύ μεγάλο μέρος του εσωτερικού δικτύου. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει οι εργολάβοι που αναλαμβάνουν τέτοια έργα να είναι υποχρεωμένοι και για την ορθή αποκατάσταση του οδοστρώματος με αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας. Συνολικά όμως, το οδικό μας δίκτυο είναι παλιό και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να προγραμματιστεί η σταδιακή αποκατάστασή του, με προτεραιότητα σε περιοχές που υπάρχουν μεγάλες διαβρώσεις.
Δεδομένου ότι η μέριμνα για την καλή κατάσταση του εσωτερικού δικτύου περνά στις ΔΕ, με την κατάλληλη υποστήριξη από τις υπηρεσίες του δήμου θα μπορεί η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων να είναι πολύ πιο άμεση.

15) Ποιος πιστεύετε ότι πρέπει να είναι ο ρόλος του Δήμου απέναντι σε καταγγελίες πολιτών ή οργανωμένων φορέων για καταστρατήγηση κανόνων αναφορικά με το περιβάλλον (π.χ. παράνομη ρίψη μπάζων ή λυμάτων, μπάζωμα ρεμάτων κλπ) ;

Είναι σαν να με ρωτάτε αν θα συναινούσαμε σε παρανομίες «ημετέρων» και μάλιστα, όχι σε βάρος ενός ατόμου αλλά σε βάρος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Ο ρόλος του δήμου όμως, δεν μπορεί να είναι μόνο να «τιμωρεί» ή να παραπέμπει αρμοδίως τους παρανομούντες.

Ο ρόλος του δήμου πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένος και να περιλαμβάνει τις φάσεις της ενημέρωσης, της συμβουλής, της παρέμβασης και στη συνέχεια, του καταλογισμού και της παραπομπής στην δικαιοσύνη των παρανομούντων. Με την επισήμανση βέβαια ότι όλοι οι πολίτες θα αντιμετωπίζονται με ίσους όρους και ότι ο ίδιος ο δήμος θα τηρεί όλους τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος και θα λειτουργεί αναλόγως και ως παράδειγμα για τους πολίτες.

16) Τι θα κάνετε για να αναδείξετε το φυσικό πλούτο της περιοχής μας ;

Η ανάδειξη του φυσικού πλούτου εντάσσεται στις πάγιες υποχρεώσεις του δήμου και θα πρέπει να αποτελεί διαρκή διαδικασία, η οποία να συμβάλει όχι μόνο στην προστασία του ίδιου του περιβάλλοντος αλλά και στην παροχή της δυνατότητας στους κατοίκους και τους επισκέπτες να το απολαύσουν. Επιγραμματικά στις προτεραιότητές μας είναι:

• Προστασία της βιοποικιλότητας με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. (περιπατητικές και ποδηλατικές διαδρομές, θέσεις θέας ). Ανάδειξη των περιοχών εξαιρετικού κάλλους με δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τοποθέτηση μεταφερόμενων ελαφριών κατασκευών, περίπτερα ανάδειξης τοπικών προϊόντων κ.α.
• Οριοθέτηση και ανάδειξη των ρεμάτων και ανάκτηση ελεύθερων τμημάτων τους όπου αυτό είναι εφικτό. Προστασία της παραρεμάτιας ζώνης του Κηφισού και των χειμάρρων του. Πάρκο αναψυχής και περιπάτου.
• Ανάδειξη των αρχαιολογικών και Ιστορικών χώρων του Δήμου (βωμός και αρχαίο θέατρο Διονύσου, Οίον Δεκελεικόν, Ανάκτορα Τατοίου, τμήμα Μαραθωνίου διαδρομής, ξωκλήσια κ.α.).
• Διαφύλαξη του αιωνόβιου δάσους του Διονύσου.
• Διεκδίκηση των 43 στρεμμάτων του ΤΥΠΕΤ Διονύσου και διατήρηση της χρήσης στην υπόλοιπη έκταση (χρήση κατασκήνωσης).
• Διεκδίκηση κάθε δημόσιας έκτασης. Διαφύλαξη του δημόσιου χώρου.
• Προστασία ορεινών όγκων (Πάρνηθα, Πεντέλη).

17) Πως αξιολογείτε το πρόβλημα με τα αδέσποτα ζώα που κυκλοφορούν στο Δήμο Διονύσου και ποια είναι η δική σας πρόταση για την επίλυση του προβλήματος ;

Ο Δήμος μας δυστυχώς προσφέρεται ως περιοχή για την εγκατάλειψη ζώων από ανεύθυνους ιδιοκτήτες.
Υπενθυμίζεται πως στο Δήμο Διονύσου, εκτός από τις τρεις Φιλοζωικές οργανώσεις που δουλεύουν αποκλειστικά με εθελοντές και με προσωπικά τους έξοδα στον Άγ. Στέφανο, το Κρυονέρι και το Διόνυσο, έχει συσταθεί και η Επιτροπή Αδέσποτων Δήμου Διονύσου με δική της σελίδα στο facebook και με στόχο τη δημιουργία δικτύου ενημέρωσης των δημοτών για τα προς υιοθεσία αδέσποτα ζώα καθώς και για θέματα ευζωίας τους.

Παράλληλα με την Επιτροπή, ο Δήμος διαθέτει πρόγραμμα περίθαλψης για τα αδέσποτα, συνεργαζόμενος με κτηνιατρική κλινική στο Πικέρμι. Εκεί οδηγούνται τα αδέσποτα, αφού περισυλλεγούν από την αρμόδια δημοτική Υπηρεσία, υποβάλλονται σε θεραπείες, εμβολιασμούς και στείρωση και εν συνεχεία επαναφέρονται στο αρχικό περιβάλλον τους.

Συνολικά όμως απαιτείται νέα προσέγγιση στο θέμα των αδέσποτων που ξεκινά με ενημέρωση των πολιτών, με διαπαραταξιακή συνεργασία και βέβαια με εφαρμογή της νομοθεσίας που υποχρεώνει πολίτες και δημοτικές αρχές σε συγκεκριμένες ενέργειες οι οποίες εν πολλοίς δεν εφαρμόζονται ακόμα.

ΣΤ. Αισθητική αναβάθμιση -Παιδεία- Πολιτισμός & Αθλητισμός

18) Το κτίριο του ΤΥΠΕΤ στον Άγιο Στέφανο, το οποίο αγοράστηκε εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τον τότε Δήμο Αγίου Στεφάνου, επί δημαρχίας Στέλιου Κοροβέση, σήμερα παραμένει ρημαγμένο και ετοιμόρροπο, καθώς δεν αξιοποιήθηκε από τις μετέπειτα δημοτικές αρχές. Ποιος είναι ο δικός σας σχεδιασμός για την αξιοποίησή του εφόσον εκλεγείτε ;

Καταρχάς δηλώνουμε ότι θα πρέπει να μελετηθεί άμεσα από το επόμενο δημοτικό συμβούλιο η αξιοποίηση του, η οποία έχει καθυστερήσει υπερβολικά. Θα κατατεθούν από πλευράς μας εναλλακτικές προτάσεις αξιοποίησή του σε όφελος του συνόλου των δημοτών αλλά και των οικονομικών του δήμου.

Για παράδειγμα, η μία πρόταση θα μπορούσε να περιλαμβάνει την δημιουργία του “διοικητικού κέντρου” του δήμου σε συνδυασμό με παρεμφερείς υπηρεσίες στήριξης (π.χ. τράπεζες), λύση η οποία θα εξοικονομήσει μεγάλα ποσά που σήμερα δαπανώνται για την στέγαση υπηρεσιών του δήμου σε μισθωμένα ακίνητα και θα διευκολύνει τους δημότες. Σε ένα τέτοιο κέντρο θα μπορούσε να στεγαστεί και ένας συνεδριακός χώρος, που λείπει από την ευρύτερη περιοχή.

Η δεύτερη πρόταση θα μπορούσε να περιλαμβάνει την δημιουργία αθλητικού κέντρου κλειστών εγκαταστάσεων, π.χ. κολυμβητήριο. Φυσικά, μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη μελέτη θα μπορούσε να συνδυάσει και τις δύο προτάσεις ή να συμπληρώσει δραστηριότητες και φυσικά να προτείνει χρηματοδοτικούς πόρους από συμπληρωματικές πηγές, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα που παρέχει ο νόμος.

Η δημιουργία «πάρκου αναψυχής» θεωρούμε ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί σε άλλους χώρους του δήμου και να μην δεσμεύσει το συγκεκριμένο ιδιόκτητο περιουσιακό στοιχείο του δήμου.

19) Πείτε μου κάποιες ιδέες που έχετε για την αισθητική αναβάθμιση του Δήμου Διονύσου (θα μπορούσατε κάποιες από αυτές να τις έχετε πάρει από όσα έχετε δει σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού).

Η έννοια της αισθητικής αναβάθμισης είναι πολύ υποκειμενική έννοια. Ο δήμος μας αποτελείται από επτά περιοχές, πολλές από τις οποίες διαφέρουν σε βασικά θέματα. Συνεπώς, η αισθητική αναβάθμιση σε μια βιομηχανική περιοχή είναι τελείως διαφορετικό πράγμα από την αισθητική αναβάθμιση σε μια περιοχή αμιγούς κατοικίας ή από μια παραρεμάτια περιοχή.

Στην αισθητική αναβάθμιση θα μπορούσε να ενταχθεί ακόμα και μια δενδροφυτεμένη, καθαρή πλατεία με καλαίσθητα παγκάκια ή ένας δενδροφυτεμένος πεζόδρομος με σωστό φωτισμό και ήπιες εμπορικές χρήσεις. Ο δήμος μας όμως έχει το προνόμιο να διαθέτει ένα πλούσιο και εν πολλοίς αναξιοποίητο φυσικό περιβάλλον και περιοχές με μεγάλη ιστορία.

Συνεπώς, η αισθητική αναβάθμιση, όπως την εννοεί καθένας, πρέπει να προκύψει ως αίτημα και επιδίωξη κάθε τοπικής κοινωνίας, όχι μόνο με βάση το περιβάλλον αλλά και τις πολιτιστικές δράσεις, όπως π.χ. τα συμπόσια γλυπτικής που έχουν πραγματοποιηθεί προβάλλοντας παράλληλα και ιστορικά τοπικά υλικά και προϊόντα.

20) Πως αξιολογείτε τις υπάρχουσες σχολικές υποδομές στο Δήμο Διονύσου και ποιες είναι οι προτεραιότητές σας αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα εφόσον εκλεγείτε ;

Στον Δήμο μας η σχολική στέγη χρειάζεται ενίσχυση. Τα σχολικά κτίρια δεν επαρκούν για τις ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού, και είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετά σχολεία χρειάζονται προσθήκες για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες τους ενώ άλλα είναι πολύ παλιά. Ιδιαίτερα δύσκολο είναι το πρόβλημα της στέγης των 4 νηπιαγωγείων του Αγίου Στεφάνου που στεγάζονται όλα μαζί στα κτίρια δίπλα στην ισόπεδη διάβαση του ΟΣΕ. Εκτιμούμε, ότι τώρα που καθιερώθηκε η υποχρεωτική φοίτηση των παιδιών και στο προνήπιο το πρόβλημα αυτό θα ενταθεί.

Απαιτείται η αξιοποίηση κάθε δυνατότητας για την ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων, καταρχάς στα οικόπεδα που έχουν χαρακτηριστεί σχολικοί χώροι, προσθήκες αιθουσών σε υφιστάμενα κτίρια όπου υπάρχει η δυνατότητα και στη συνέχεια η αναζήτηση νέων οικοπέδων, φροντίζοντας να ολοκληρωθούν όλες οι ενέργειες που έχουν γίνει από τις μέχρι τώρα διοικήσεις ώστε να βρεθεί κατάλληλο ή κατάλληλα οικόπεδα, με την αξιοποίηση κάθε υπάρχοντος προγράμματος ΕΣΠΑ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, κ.λπ.

Στις προτεραιότητές μας θα είναι να ολοκληρωθεί άμεσα η απαιτούμενη διαδικασία για να ξεκινήσει η κατασκευή των δύο νέων σχολικών κτιρίων στην ΔΕ Διονύσου και στην ΔΕ Κρυονερίου για τα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και εκδίδονται (ή έχουν εκδοθεί ) οι οικοδομικές άδειες.

Πέραν όμως των υφιστάμενων ελλείψεων θα υπάρξει προγραμματισμός σε ετήσια βάση της συντήρησης των σχολείων και αυστηρή παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων και ένα πλέγμα μέτρων που θα περιλαμβάνει: α) Δημιουργία τμήματος τεχνικής υποστήριξης σχολικής μονάδας για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων συντήρησης των σχολικών κτιρίων που θα αποτελείται από πιστοποιημένους και επαγγελματίες τεχνικούς (ηλεκτρολόγους, μηχανικούς, υδραυλικούς, κ.α.), β) Έλεγχος των αναθέσεων των τεχνικών έργων, γ) Πρόβλεψη για ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα του Δήμου όπου θα υπάρχουν σε κοινή θέα τα ποσά που δίνονται σε κάθε σχολείο για λειτουργικές δαπάνες και για επισκευές, δ) Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των Σχολικών Επιτροπών όσο αφορά στις επισκευές των σχολικών μονάδων ώστε να μην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη με την Τεχνική Υπηρεσία, ε) Ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων, στ) Δημιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου σχολικών κτιρίων, όπου θα καταγράφονται τα αιτήματα αλλά και οι παρεμβάσεις που αφορούν στις επισκευές και συντηρήσεις στην υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων, ζ) Αντισεισμικός έλεγχος και θωράκιση των σχολικών μονάδων, η) Έλεγχος και Έκδοση Πιστοποιητικών Πυρασφάλειας και ΗΜ εγκαταστάσεων όλων των σχολείων του Δήμου μας.

21) Πείτε μας ποιο είναι το δικό σας μοντέλο για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό και ποιες οι πρώτες σας παρεμβάσεις εφόσον εκλεγείτε ;

Οι έννοιες του Πολιτισμού και του Αθλητισμού διαπερνούν οριζόντια όλη την κοινωνία και η σχέση του κάθε πολίτη με αυτές, θετική ή αρνητική, καθορίζουν και την ίδια του την υπόσταση, τον τρόπο ζωής του. Καθήκον της πολιτείας και εν προκειμένου της δημοτικής αρχής είναι να αναδεικνύει την ιστορία της περιοχής, να στηρίζει κάθε πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα που απευθύνεται σε όλους τους δημότες και να ενισχύσει με κάθε πρόσφορο και νόμιμο τρόπο όλα τα σωματεία και τους φορείς που προάγουν τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, χωρίς πολιτικούς, παραταξιακούς και προσωπικούς διαχωρισμούς.

Ας μην ξεχνάμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να προσφέρει πρέπει στους δημότες ίσες ευκαιρίες στην ψυχαγωγία, στον αθλητισμό, στη δημιουργική απασχόληση και στην επιμόρφωση, αναδεικνύοντας παράλληλα την κοινωνική αλληλεγγύη και τη συντροφικότητα. Δεν υπάρχει μόνο η «δια βίου μάθηση» αλλά και η «δια βίου άθληση» για όλους που το επιθυμούν.

Η πρώτη μας παρέμβαση θα είναι η πρότασή μας για σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής διαβούλευσης για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό, η οποία ως σύμβουλος του Δημάρχου, θα εκπονήσει μακρόπνοο και φιλόδοξο σχέδιο παρεμβάσεων και δράσεων του δήμου για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό, στο πλαίσιο του συνολικού στρατηγικού σχεδίου του δήμου, στο οποίο θα περιλαμβάνεται και η θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων ενίσχυσης των τοπικών σωματείων.

Ειδικότερα, στον τομέα του Πολιτισμού θα αναδείξουμε μεταξύ άλλων τα εξής θέματα:

• Ενίσχυση του ρόλου των Πολιτιστικών φορέων & δομών κάθε Δημοτικής Ενότητας
• Ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των υπαρχόντων Πνευματικών Κέντρων και φιλοξενία σε αυτά επιμέρους δραστηριοτήτων όπως τα Καλλιτεχνικά εργαστήρια (π.χ φωτογραφίας, ζωγραφικής, γλυπτικής, μουσικής κα), τα Θεατρικά εργαστήρια, τις Ομάδες Αθλοπαιδιών (Σκάκι, επιτραπέζια, πινγκ-πονγκ κ.λπ.), τα Εκπαιδευτικά σεμινάρια και workshops, Κινηματογραφικές και Λογοτεχνικές Λέσχες, Ατομικές εκθέσεις, βιλιοπαρουσιάσεις κ.λπ.
• Καθιέρωση Δράσεων γύρω από τους φυσικούς και αρχαιολογικούς θησαυρούς του δήμου Διονύσου, αλλά και όμορων δήμων (Τατόι, πάρκο Ε.Υ.Δ.Α.Π και λίμνη Μαραθώνα), όπως σήμανση φυσιολατρικών διαδρομών και οργάνωση εκδρομών.
• Συνεργασία με το καλλιτεχνικό δυναμικό του Δήμου. Σημαντικοί άνθρωποι των τεχνών ζουν και εργάζονται στο δήμο Διονύσου. Οφείλουμε να τους προσφέρουμε το ανάλογο βήμα για την προβολή τους.
• Οργάνωση ομαδικών επισκέψεων σε σημαντικά πολιτιστικά δρώμενα της πρωτεύουσας, με φτηνό εισιτήριο.
• Δημιουργία Δημοτικού κινηματογράφου.
• Αξιοποίηση του ΤΥΠΕΤ ως χώρου φιλοξενίας πολιτιστικών εκδηλώσεων (σε σχέση και με την συνολική μας πρόταση για το ΤΥΠΕΤ).

Στον τομέα του Αθλητισμού, θα αναδείξουμε μεταξύ άλλων τα εξής θέματα:

• Δημιουργία υποδομών για μαζικό αθλητισμό ,
• Καλλιέργεια και ανάπτυξη αθλητικής κουλτούρας ,
• Δημιουργία νέων αθλητικών χώρων προσβάσιμων σε όλους,
• Κατασκευή χώρων περιπάτου – αναψυχής και πρασίνου μέσα στον αστικό ιστό.
• Στελέχωση του δημοτικού γυμναστήριου Άγιου Στέφανου, με μόνιμους γυμναστές του Δήμου.
• Δημιουργία νέας αίθουσας με πλήρη εξοπλισμό αθλητικών οργάνων
• Σύνδεση της δημοτικής συγκοινωνίας με τους χώρους άθλησης
• Δημιουργία δυνατοτήτων άθλησης σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, ανθρώπους τρίτης ηλικίας και ατόμων με ειδικές ικανότητες.
• Σύνδεση-συνεργασία των δημοτικών πολυιατρείων με τα αθλητικά σωματεία
• Μελέτη ορθολογικής διαχείρισης όλων των γηπέδων ποδοσφαίρου του βρίσκονται στον δήμο και ειδικότερη μελέτη διερεύνησης μετατροπής του γηπέδου του Διονύσου σε στάδιο.

Ζ) Ασφάλεια

22) Το αγαθό της ασφάλειας ιεραρχείται πολύ ψηλά αποτελώντας ύψιστη προτεραιότητα για τους πολίτες. Πως αξιολογείτε τη σημερινή κατάσταση στο Δήμο Διονύσου και ποιες λύσεις έχετε να προτείνετε ως αυριανή δημοτική αρχή ; (στο μέτρο πάντα που αναλογεί στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεδομένου ότι η Αστυνομία έχει τη βασική ευθύνη για την ασφάλεια).

Η έννοια της ασφάλειας δεν είναι αποκλειστικά θέμα «αστυνόμευσης». Ο πολίτης αισθάνεται πρωτίστως ασφάλεια όταν ζει και κινείται σε ένα φιλικό περιβάλλον, με υποδομές, καλά φωτισμένο, με ζωντανές γειτονιές, με κυκλοφορία. Η παρουσία του δήμου πρέπει να είναι εμφανής είτε μέσω της δημοτικής αστυνομίας, που βέβαια δεν έχει σχετικές αρμοδιότητες αστυνόμευσης, είτε μέσω συγκεκριμένων ενεργειών που θα αποφασίσουν οι Δημοτικές ενότητες. Παράλληλα, είναι αυτονόητο ότι απαιτείται η καλή συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές και προσπάθειες-παρεμβάσεις του δήμου για ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση των αστυνομικών αρχών και της υλικοτεχνικής τους υποδομής.

Η) Τοπική Αγορά – Απασχόληση

23) Πρόσφατα ιδρύθηκε στο Δήμο Διονύσου Επαγγελματικός & Εμπορικός Σύλλογος. Υπάρχουν, κατά την άποψή σας, ζητήματα στα οποία μπορεί να παρέμβει η Δημοτική Αρχή προκειμένου να βοηθήσει ουσιαστικά στην τόνωση της τοπικής αγοράς αλλά και να διευκολύνει το έργο των επαγγελματιών ;

Φυσικά και υπάρχουν. Απλώς, το θέμα δεν είναι τόσο απλό και δεν πρέπει να το προσεγγίσουμε επιφανειακά. Το βασικότερο όλων είναι να διαβουλευτεί η δημοτική αρχή με τους εκπροσώπους της τοπικής επιχειρηματικότητας για το μέλλον του δήμου. Αν υπάρξει σύμπτωση απόψεων, ακόμα και με επιμέρους διαφωνίες, τότε θα καταγραφεί και μια σειρά μέτρων και ενεργειών που θα δρομολογηθούν προς πολλές κατευθύνσεις.

Για παράδειγμα, η παροχή υπηρεσιών προς την επιχειρηματικότητα από ιδιαίτερο και στελεχωμένο γραφείο του δήμου θεωρείται αυτονόητη. Το ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί γραφείο σύνδεσης με φορείς, επιμελητήρια και θεσμούς που αφορούν μεν στην επιχειρηματικότητα αλλά θα ικανοποιούν και εξειδικευμένες ανάγκες της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Παράλληλα, είναι διαφορετικό να «υποβοηθηθεί η τοπική αγορά» και διαφορετικό να συμφωνηθεί με την τοπική επιχειρηματικότητα και να ενταχθεί στο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο του δήμου, ότι ο δήμος θα καταστεί πόλος έλξης κατοίκων, επισκεπτών και επαγγελματιών, με στόχο την συνολική αναβάθμιση και ανάπτυξή του.

Σε κάθε περίπτωση η δημιουργία, μεταξύ της νέας δημοτικής αρχής και των αντιπροσωπευτικών τοπικών συλλογικών φορέων επαγγελματιών και επιχειρηματιών, σταθερών και ειλικρινών σχέσεων συνεργασίας και εμπιστοσύνης θα συμβάλει αποφασιστικά στην συνολική οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία.

24) Η ανεργία, και ειδικότερα ανάμεσα στους νέους, αποτελεί ένα ιδιαίτερα οξυμένο πρόβλημα. Θα μπορούσε ο Δήμος να γίνει μεσολαβητής ανάμεσα στους ανέργους και τις τοπικές επιχειρήσεις ; Ποια είναι η δική σας πρόταση ;

Όταν έχουμε επανειλημμένα τονίσει ως παράταξη πως πιστεύουμε στον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι σαφές ότι θα δημιουργήσουμε κάθε πρόσφορη δομή και θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα για την μείωση της τοπικής ανεργίας, κυρίως των νέων, είτε μέσω παρεμβατικών διαδικασιών, είτε μέσω «γραφείου εργασίας», είτε μέσω «έξυπνων ηλεκτρονικών εφαρμογών», είτε μέσω επιδοτούμενων σεμιναρίων επανεκπαίδευσης, επανακατάρτισης και εξειδίκευσης.

Άλλωστε, οι αναφορές μας στη προηγούμενη ερώτηση εντάσσουν το θέμα της απασχόλησης στο αναγκαίο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του δήμου.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ