Το σχέδιο δράσης του Δήμου Διονύσου για τη Νεολαία

Επισυνάπτεται το σχέδιο δράσης του Δήμου Διονύσου για τη Νελαία, που συνέταξε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νεολαίας & Τοπικής Επιχειρηματικότητας Παναγής Λουκάτος.

Σχέδιο Δράσης (Νεολαία)

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ